Organisaatio
 
E-KP Retki- ja leiriavustus (Hakuaika 1.11.2018-31.12.2050) 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry tukee vähävaraisten perheiden lasten osallistumista retkille ja leireille. Tuki on tarkoitettu piirin jäsenille. Avustusta voi hakea ryhmän, lippukunnan, piirin sekä Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin.

Avustuksen määrä on enintään 150 € tapahtumaa kohden. Mikäli avustus myönnetään, on hakija velvollinen toimittamaan kuitin/tositteen tapahtumalaskusta avustuksen myöntäjälle.

Tässä hakemuksessa esitettyjä tietoja käytetään vain ja ainoastaan retki- tai leiriavustuksen yhteydessä. Niitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 
 
Pääkaupunkiseudun partiolaisten stipendirahasto - hakemuslomake (Hakuaika 1.12.2018-31.12.2050) 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston varoista voidaan myöntää stipendejä pääkaupunkiseudun nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumiseksi.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahasto on syntynyt yhdistettäessä Lääket. kand. Y.A. Etolan Muistorahasto ja Elna Sandvikin rahasto. Stipendirahastoa hallinnoi Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö.

Stipendiesityksen säätiön hallitukselle tekee Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toiminnanjohtaja. Stipendiä anovien antamat tiedot ovat luottamuksellisia, joten säätiö ei perustele myöntämiään tai epäämiään stipendejä.

Lue hakukriteereistä tarkemmin: www.päpa.fi/stipendit.
 
 
HP KV-apuraha-anomus (Hakuaika 1.2.2019-31.12.2050) 
Hämeen Partiopiirin myöntämä KV-apuraha on sosiaalisin perustein myönnettävä henkilökohtainen apuraha. Apurahalla kannustetaan kansainvälisten kokemusten hankkimisiin ja mahdollistetaan taloudellisesti tiukemmassa asemassa elävien partiolaisten osallistuminen kansainvälisille leireille.
 
 
Kata Jouhki - matka-apuraha-anomus (Hakuaika 1.2.2019-31.12.2050) 
 • kansainväliseen koulutustilaisuuteen osallistuvalle partiolaiselle
 • jossain kansainvälisessä tilaisuudessa johtajatehtävissä olevalle partiolaiselle
 • johonkin huomattavaan kansainväliseen partiokokoukseen osallistuvalle
 • yksittäiset partiolaiset, jotka eivät kuulu ryhmämatkaan
 • partiokotiin vapaaehtoistyöhön lähtevät partiolaiset

Osallistujien tulee olla 17 vuotta täyttäneitä partiolaisia. Hakemukset osoitetaan Partiosäätiön hallitukselle.

Kata Jouhkin rahaston apurahoja ei myönnetä suomalaisen ryhmän matkanjohtajana toimiville eikä ryhmämatkalle osallistuville.


Lisätiedot kysymykseen säätiön lähipiiriin kuulumisesta:

Säätiölain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetaan seuraavaa lähipiirillä:

8 § Lähipiiri

Säätiön lähipiiriin kuuluvat:

 1. säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö ja säätiö sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö
 2. säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja
 3. säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen
 4. 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen
 5. 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen
 6. 1—5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä laissa aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläistä sekä omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa.

Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä laissa 1 momentin 1—3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun ihmisen sisarusta ja sisar- ja velipuolta ja tämän aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä tässä momentissa tarkoitetun lasta ja lapsen jälkeläistä, vanhempaa ja isovanhempaa.

Tytäryhteisöllä ja -säätiöllä tarkoitetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettua tytäryritystä ja määräysvallalla tarkoitetaan mainitun luvun 5 §:ää vastaavaa määräysvaltaa yhteisössä tai säätiössä. 
 
Ilmoitus kansainvälisestä matkasta Suomen partiolaisten keskustoimistoon (Hakuaika 1.1.2019-31.12.2050) 

Kansainvälisistä partiomatkoista tulee aina ilmoittaa etukäteen Suomen Partiolaisten keskustoimistoon.

Ilmoituksen kansainvälisestä matkasta teet lähettämällä hyvissä ajoin ennen lähtöäsi lomakkeen ”Ilmoitus kansainvälisestä matkasta”. Hakemus tehdään sähköisesti.

Partiovakuutus on voimassa ulkomailla vain, jos matkasta on ilmoitettu etukäteen. Vakuutusyhtiö vaatii, että kaikista kansainvälisistä partiomatkoista ja niille osallistuvista henkilöistä on toimitettu tieto ennen matkaa keskusjärjestölle. Mikäli tarvitsette mukaan erillisen vakuutuskortin, laittakaa pyyntö osoitteeseen palvelu@partio.fi.

Ilmoituksen perusteella tiedämme myös, missä päin maailmaa partiolaisia liikkuu – jotkut partiojärjestöt pyytävät nimittäin vahvistuksen, että heidän vieraakseen tulevat partiolaiset todella kuuluvat Suomen Partiolaisiin. Mikäli tällaista vahvistusta pyydetään, ota yhteyttä palvelu@partio.fi.

Lisätietoja: Suomen Partiolaisten info, (09) 8865 1100, palvelu@partio.fi tai kansainvälisten asioiden koordinaattori.

 
 
Kokeilukulttuurin haku (Hakuaika 1.1.2020-31.12.2050) 
Lippukunnat voivat hakea 200-1000 euron avustusta erilaisten uusien toimintatapojen ja -muotojen kokeiluun. Marraskuusta 2020 eteenpäin kokeilukulttuuriavustus on haettavissa ympäri vuoden. Sopivan hankkeen tullessa mieleen avustusta voikin siis hakea heti. Päätöksiä uusista avustuskohteista tehdään kuukausittain.

Avustuksia jaetaan vuoden mittaan ilman kuukausittaisia kiintiöitä, kunnes vuodelle varattu avustuspotti on käytetty. Hankkeet, joille avustus on myönnetty, raportoidaan puoli vuotta avustuksen myöntämisen jälkeen.

Avustusta voi hakea toimintakokeiluihin, joissa:
•    toteutetaan / kokeillaan uudenlaista partiotoimintaa
•    ehkäistään syrjäytymistä
•    tavoitetaan uusia kohderyhmiä

 
 
Uusimaa - Pestilomake (Hakuaika 1.2.2020-31.12.2050) 
Tämä on pestilomake, jonka täyttävät piiripestiin pestattava partiolainen sekä hänen rekrytoijansa yhdessä samalla, kun pestikeskustelu käydään. Lomake täytetään pestattavan partiolaisen tunnuksilla sisäänkirjautuneena. Lomakkeen tiedot tulevat piirihallituksen ja piiritoimiston saataville, ja niitä käsitellään luottamuksellisesti. Tarkoituksena on varmistaa, että jokainen saa kattavan perehdytyksen pestiinsä. Otsikoista huolimatta kyseessä ei ole hakemus, vaan lomake keskustelun tueksi ja piirille tiedoksi, mitä pestistä on sovittu.

Tervetuloa mukaan piiritoimintaan ja hauskoja hetkiä uudessa pestissäsi!
 
 
SP KV-leiristipendi (Hakuaika 24.8.2020-31.12.2050) 
Stipendi Suomen Partiolaisten kansainväliselle leirimatkalle voidaan myöntää taloudellisin, terveydellisin ja sosiaalisin perustein lapselle tai nuorelle. Stipendillä halutaan varmistaa myös vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten mahdollisuus osallistua kansainväliseen partiotoimintaan. 

Hakemukset käsitellään luottamuksellisesti. Stipendipäätöksestä ilmoitetaan valituille hakijoille sähköpostitse. Mikäli hakija joutuu perumaan osallistumisensa matkalle stipendin epäämisen vuoksi, osallistumisen peruutus voidaan tehdä ilman kustannuksia. Päätöstä ei perustella eikä päätöksestä voi valittaa. Stipendinä myönnetty summa vähennetään automaattisesti osallistumismaksusta. 

Lisätietotoa kv-stipendistä https://www.partio.fi/kv-leiristipendi/ 
 
 
Uusimaa - Ilmoitus leiristä tai vaelluksesta (Hakuaika 1.1.2021-31.12.2050) 
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät lippukuntia ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista etukäteen piiritoimistolle. Ilmoituksen voit tehdä tällä lomakkeella. Tietoja käsitellään piiritoimistossa ja piirihallituksessa. 
 
Uusimaa - Vaeltajamätsi vaeltajalle (Hakuaika 1.1.2021-31.12.2050) 
 
Uusimaa - Vaeltajamätsi luotsille (Hakuaika 1.1.2021-31.12.2050) 
 
Folke Bernadotten muistosäätiö - Apuraha-anomus ryhmämatkalle (Hakuaika 1.1.2022-31.12.2050) 
Folke Bernadotten muistosäätiö myöntää varoja ulkomaille suuntautuville partiomatkoille. Rahastosta myönnetään apurahoja vain ryhmille matkanjohtajan tekemän hakemuksen perusteella ja yksittäisten henkilöiden anomukset tulee kohdistaa Kata Jouhkin rahastoon. 
 
Ilmoitus leiristä tai vaelluksesta (Hakuaika 1.1.2021-31.12.2050) 
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät lippukuntia ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista etukäteen piiritoimistolle. Ilmoituksen voit tehdä tällä lomakkeella. Tietoja käsitellään Suomen Partiolaisten ja lippukuntien oman piirin piiritoimistoissa sekä piirihallituksessa. 
 
Lappi - Ilmoitus leiristä tai vaelluksesta (Hakuaika 1.1.2021-31.12.2050) 
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät lippukuntia ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista etukäteen piiritoimistolle. Ilmoituksen voit tehdä tällä lomakkeella. Tietoja käsitellään Suomen Partiolaisten ja Lapin Partiolaisten toimistoilla sekä tarvittaessa piirihallituksessa. 
 
Pääkaupunkiseudun partiolaisten stipendirahasto - hakemuslomake 2023 (Hakuaika 1.6.2023-31.12.2050) 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston varoista voidaan myöntää stipendejä pääkaupunkiseudun nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumiseksi.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahasto on syntynyt yhdistettäessä Lääket. kand. Y.A. Etolan Muistorahasto ja Elna Sandvikin rahasto. Stipendirahastoa hallinnoi Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö.

Stipendiesityksen säätiön hallitukselle tekee Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n aluejohtaja. Stipendiä anovien antamat tiedot ovat luottamuksellisia, joten säätiö ei perustele myöntämiään tai epäämiään stipendejä.

Lue hakukriteereistä tarkemmin: www.päpa.fi/stipendit.
 
 
Ilmoitus leiristä tai vaelluksesta (kopio) (Hakuaika 1.1.2021-31.12.2050) 
Suomen Partiolaisten turvallisuusohjeet edellyttävät lippukuntia ilmoittamaan leireistä ja vaelluksista etukäteen piiritoimistolle. Ilmoituksen voit tehdä tällä lomakkeella. Tietoja käsitellään Suomen Partiolaisten ja lippukuntien oman piirin piiritoimistoissa sekä piirihallituksessa. 
 
Ilmoituksia 16 kpl