Organisaatio
 
E-KP Retki- ja leiriavustus (Hakuaika 1.11.2018-31.12.2050) 
Etelä-Karjalan Partiolaiset ry tukee vähävaraisten perheiden lasten osallistumista retkille ja leireille. Tuki on tarkoitettu piirin jäsenille. Avustusta voi hakea ryhmän, lippukunnan, piirin sekä Suomen Partiolaisten järjestämiin tapahtumiin.

Avustuksen määrä on enintään 150 € tapahtumaa kohden. Mikäli avustus myönnetään, on hakija velvollinen toimittamaan kuitin/tositteen tapahtumalaskusta avustuksen myöntäjälle.

Tässä hakemuksessa esitettyjä tietoja käytetään vain ja ainoastaan retki- tai leiriavustuksen yhteydessä. Niitä ei käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen.

 
 
Pääkaupunkiseudun partiolaisten stipendirahasto - hakemuslomake (Hakuaika 1.12.2018-1.1.2020) 
Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahaston varoista voidaan myöntää stipendejä pääkaupunkiseudun nuorille johtajille ja partiolaisille kotimaassa tai ulkomailla pidettäville leireille, kursseille ja tapahtumiin osallistumiseksi.

Pääkaupunkiseudun Partiolaisten stipendirahasto on syntynyt yhdistettäessä Lääket. kand. Y.A. Etolan Muistorahasto ja Elna Sandvikin rahasto. Stipendirahastoa hallinnoi Pääkaupunkiseudun Partiosäätiö.

Stipendiesityksen säätiön hallitukselle tekee Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry:n toiminnanjohtaja. Stipendiä anovien antamat tiedot ovat luottamuksellisia, joten säätiö ei perustele myöntämiään tai epäämiään stipendejä.

Lue hakukriteereistä tarkemmin: www.päpa.fi/stipendit.
 
 
Kata Jouhki - matka-apuraha-anomus (Hakuaika 1.2.2019-31.12.2050) 
  • kansainväliseen koulutustilaisuuteen osallistuvalle partiolaiselle
  • jossain kansainvälisessä tilaisuudessa johtajatehtävissä olevalle partiolaiselle
  • johonkin huomattavaan kansainväliseen partiokokoukseen osallistuvalle
  • yksittäiset partiolaiset, jotka eivät kuulu ryhmämatkaan
  • partiokotiin vapaaehtoistyöhön lähtevät partiolaiset

Osallistujien tulee olla 17 vuotta täyttäneitä partiolaisia. Hakemukset osoitetaan Partiosäätiön hallitukselle.

Kata Jouhkin rahaston apurahoja ei myönnetä suomalaisen ryhmän matkanjohtajana toimiville eikä ryhmämatkalle osallistuville.

 
 
Ilmoitus kansainvälisestä matkasta Suomen partiolaisten keskustoimistoon (Hakuaika 1.1.2019-31.12.2050) 

Kansainvälisistä partiomatkoista tulee aina ilmoittaa etukäteen Suomen Partiolaisten keskustoimistoon.

Ilmoituksen kansainvälisestä matkasta teet lähettämällä hyvissä ajoin ennen lähtöäsi lomakkeen ”Ilmoitus kansainvälisestä matkasta” Hakemus tehdään sähköisesti.

Partiovakuutus on voimassa ulkomailla vain, jos matkasta on ilmoitettu etukäteen. Vakuutusyhtiö vaatii, että kaikista kansainvälisistä partiomatkoista ja niille osallistuvista henkilöistä on toimitettu tieto ennen matkaa keskusjärjestölle.

Ilmoituksen perusteella tiedämme myös, missä päin maailmaa partiolaisia liikkuu – jotkut partiojärjestöt pyytävät nimittäin vahvistuksen, että heidän vieraakseen tulevat partiolaiset todella kuuluvat Suomen Partiolaisiin. Mikäli tällaista vahvistusta pyydetään, ota yhteyttä kv-koordinaattoriin.

Lisätietoja: Suomen Partiolaisten info, (09) 8865 1100, palvelu@partio.fi tai kansainvälisten asioiden koordinaattori.

 
 
Ilmoituksia 4 kpl