J-SP Moninaisuusryhmän jäsen

        
Pesti: Moninaisuusjaosto, jäsen
Hakuaika alkaa: 23.1.2023
Hakuaika paattyy: 31.12.2024
Yleiskuvaus: Ovatko normikriittisen ajattelun lisääminen sekä osallistumisen esteiden poistaminen sinulle tärkeitä teemoja? Haluatko edistää yhdenvertaisuutta partiossa? Jos vastasit toiseen tai molempiin kysymyksiin kyllä, pesti piirin moninaisuusryhmässä on juuri sinua varten.

Moninaisuusryhmä toimii avoimuuden ja erilaisuusosaamisen lähettiläänä muun muassa erityistä tukea tarvitsevien, monikulttuurisuuden sekä seksuaalisen tasavertaisuuden osalta. Edistäen myös sitä, että partioon on mahdollista osallistua sosiaalisesta perhetaustasta riippumatta. Moninaisuusryhmä on vastavoima kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Moninaisuusryhmän jäsenenä pääset osallistumaan toiminnansuunnitteluun, ja kehittämiseen sekä vaikuttamaan siihen, miten moninaisuuteen liittyvät asiat tuodaan osaksi piirin ja lippukuntien toimintaa. Moninaisuusryhmä toimii osana piirin lippukuntatuen toiminnanalaa ja tekee myös tiivistä yhteistyötä piirin työntekijöiden sekä muiden toiminnanalojen luottisten ja lippukuntien kanssa. Moninaisuusryhmän tarkoituksena on tukea lippukuntia moninaisuuteen liittyvissä asioissa.
Pestivaatimukset: Tietämys moninaisuudesta katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on kiinnostus moninaisuusasioita kohtaa, tekemisen halu sekä positiivinen ja motivoitunut asenne.

Moninaisuusryhmän jäsenet osallistuvat lippukuntatuen yhteisiin kuukausittaisiin työstöihin, jotka tapahtuvat etätapaamisina arki-iltoina. Pesti vaatii aktiivista osallistumista näihin yhteisiin tapaamisiin. Yhteisten työstöjen lisäksi pestiin kuuluu itsenäistä työskentelyä esimerkiksi moninaisuusvinkkien kirjoittamisessa sekä Kaikki mukaan –koulutuksen järjestämistä. Koulutuksen järjestämiseen moninaisuusryhmän jäsenet saavat koulutusta etukäteen. Lisäksi pestissä pääset osallistumaan valtakunnallisiin moninaisuustoimijoiden tapaamisiin ja koulutuksiin.

Pestin vaatiman ajan määrittely on haasteellista, koska jokaisella on omanlaiset tavat työskennellä. Karkeasti arvioituna pesti vaatii noin 5 tuntia työtä kuukausittain ja lisäksi viikonlopputapahtumia noin joka toinen kuukausi. Työskentely tapahtuu suurilta osin Teams-alustalla. Alustan käyttöön saa tarvittaessa tukea pestin alussa.
Lisätietoja: Matilda Hamara
Lippukuntatuen ministeri
matilda.hamara@partio.fi
Sukunimi *
Etunimi *
Partionimi (Lempinimi)
Titteli
Katuosoite *
Postinumero *  
Postitoimipaikka *
Maa
Sukupuoli *
Syntymäaika *
(muodossa pp.kk.vvvv)
Klikkaa kalenteria ja valitse päivämäärä
Puhelinnumero *
Sähköposti *
Voit halutessasi liittää hakemukseen partio-CV:n painamalla Lisää partio-CV -nappia. CV:n on oltava PDF-muotoa ja korkeintaan 10 MB:n kokoinen.

Perustelut