HP Lippukuntavalmentaja

        
Pesti: Lippukuntavalmentaja
Hakuaika alkaa: 16.6.2020
Hakuaika paattyy: 31.12.2020
Lisätietoja:
Yleiskuvaus:

Lippukuntavalmentajana pääset tukemaan lippukuntien toimintaa valmentamallajohtajia tekemään lippukunnista aina vain paremman ja toimivamman. 

Lippukuntavalmentajankeskeisenä tehtävänä on tukea lippukunnan kokonaisuuden ja hallinnonjohtajista. 

Valmentajat toimivat omillaalueillaan, joita on Hämeen Partiopiirissä 11, ja ovat osa piirinlippukuntatuen toiminnanalaa. Valmentajatiimiin kuuluu lippukuntavalmentaja,ohjelmavalmentaja ja pestausvalmentaja. Isommilla alueilla kaikkia valmentajiaon kaksi. Valmentajat järjestävät alueellaan 2-4 aluetapaamista vuosittain sekäpitävät yhteyttä lippukuntiin säännöllisesti puheluin, viestein ja käynnein jaovat tietoisia lippukuntien kuulumisista.  Oman ajankäyttönsä pystyysuunnittelemaan pääosin itse.  Hyvä valmentaja osaa kuunnella, kysyä,kyseenalaistaa ja haastaa. Hänellä on taito ja mielenkiinto kohdataerilaisia ihmisiä sekä ongelmanratkaisukykyä ja valmiutta tukea lippukuntiaerilaisissa haasteissa. Valmentajalla tulee myös olla kokemusta erilaisistapartiopesteistä lippukunnassa.  

Valmentajan tukena ovat toisetvalmentajat, valmentajavastaavat, lippukuntatuen muut luottamushenkilöt sekäpartiotoimiston työntekijät. Suomen Partiolaiset järjestäävalmentajakoulutuksen, jonka Hämeen Partiopiiri kustantaa. Vuosittainjärjestämme 2-3 valmentajatapaamista ja lisäksi toivomme valmentajienosallistuvan piiriluottisten toimintaan. 

Pestivaatimukset: Lippukuntavalmentajan tulee olla aikuinen, ikää  23 + v

Hyvä lippukuntavalmentaja osaa kuunnella,kysyä, kyseenalaistaa ja haastaa. Hänellä on taito ja mielenkiinto kohdata erilaisia ihmisiä sekä ongelmanratkaisukykyä ja valmiutta tukea lippukuntia erilaisissa haasteissa. 

Valmentajalla tulee myös olla kokemusta erilaisista partiopesteistä lippukunnassa. 


Sukunimi *
Etunimi *
Partionimi (Lempinimi)
Titteli
Katuosoite *
Postinumero *  
Postitoimipaikka *
Maa
Sukupuoli *
Syntymäaika *
(muodossa pp.kk.vvvv)
Klikkaa kalenteria ja valitse päivämäärä
Puhelinnumero *
Sähköposti *

Perustelut
Oletko toiminut lippukunnanjohtajana, jos joo, milloin ja missä? *