J-SP Moninaisuusryhmän puheenjohtaja

        
Pesti: Moninaisuusjaosto, puheenjohtaja
Hakuaika alkaa: 23.1.2023
Hakuaika paattyy: 31.12.2024
Yleiskuvaus: Ovatko normikriittisen ajattelun lisääminen sekä osallistumisen esteiden poistaminen sinulle tärkeitä teemoja? Haluatko edistää yhdenvertaisuutta partiossa? Jos vastasit toiseen tai molempiin kysymyksistä kyllä, pesti piirin moninaisuusryhmässä on juuri sinua varten.

Moninaisuusryhmä toimii avoimuuden ja erilaisuusosaamisen lähettiläänä muun muassa sisupartion, monikulttuurisuuden sekä seksuaalisen tasavertaisuuden osalta, edistäen myös sitä, että partioon on mahdollista osallistua sosiaalisesta perhetaustasta riippumatta. Moninaisuusryhmä on vastavoima kiusaamiselle ja syrjinnälle.

Moninaisuusryhmän puheenjohtajana pääset johtamaan piirin kaksi vuotta toiminutta moninaisuusryhmää, toiminnan suunnittelua ja kehittämistä sekä vaikuttamaan siihen, miten moninaisuuteen liittyvät asiat tuoda osaksi piirin ja lippukuntien toimintaa. Moninaisuusryhmä toimii osana piirin lippukuntatuen toiminnanalaa ja puheenjohtaja tekee tiivistä yhteistyötä lippukuntatuen alla toimivan alueryhmän puheenjohtajan kanssa.
Pestivaatimukset: Moninaisuusryhmän puheenjohtajalta vaaditaan taitoa johtaa, seurata ja kehittää ryhmänsä toimintaa. Kokemus partiojohtajana, tietämys moninaisuudesta katsotaan eduksi, mutta tärkeintä on kiinnostus moninaisuusasioita kohtaa, tekemisen halu sekä positiivinen ja motivoitunut asenne.

Motivaation lisäksi pesti vaatii aikaasi. Pestiin kuuluu lippukuntatuen yhteiset kuukausittaiset palaverit, moninaisuusryhmän mahdolliset omat tapaamiset sekä muutamia viikonlopputapahtumia vuoden aikana, kuten moninaisuustoimijoiden valtakunnalliset tapaamiset sekä Suomen Partiolaisten laajennetun aluevaliokunnan kokoukset. Pestin vaatiman ajan määrittely on haasteellista, koska jokaisella on omanlaiset tavat työskennellä. Karkeasti arvioituna pesti vaatii noin 10 tuntia työtä kuukausittain ja lisäksi viikonlopputapahtumia noin joka toinen kuukausi.

Työskentely tapahtuu suurilta osin Teams-alustalla. Alustan käyttöön saa tarvittaessa tukea pestin alussa.
Lisätietoja: Matilda Hamara
Lippukuntatuen ministeri
matilda.hamara@partio.fi
Sukunimi *
Etunimi *
Partionimi (Lempinimi)
Titteli
Katuosoite *
Postinumero *  
Postitoimipaikka *
Maa
Sukupuoli *
Syntymäaika *
(muodossa pp.kk.vvvv)
Klikkaa kalenteria ja valitse päivämäärä
Puhelinnumero *
Sähköposti *
Voit halutessasi liittää hakemukseen partio-CV:n painamalla Lisää partio-CV -nappia. CV:n on oltava PDF-muotoa ja korkeintaan 10 MB:n kokoinen.

Perustelut