Tapahtuman tyyppiIkäkausi


Ajankohta    -   
Järjestäjä
 
2022 Lokakuu
HeSS: Klätterdag på Korkee för äventyrsscouter 
01.10.2022-01.10.2022 Korkee, Blåbärslandet, Helsingfors
 
FiSSc: Spejardagar, sydvästra Finland 
01.10.2022-02.10.2022 Anmälning senast 15.9. gamla Koupo lägergård, Pargas
 
FiSSc: Spejardagar, Österbotten 
01.10.2022-02.10.2022 Anmälning senast 15.9. Kronvik, Vasa
 
FiSSc: kvällste - Samarbetsläger, kårteamsläger, områdesläger 
04.10.2022-04.10.2022 Online, Teams
 
FiSSc: Grundutbildning för scoutledare 
07.10.2022-04.12.2022 Anmälning senast 15.9. Plats: Närhelg på Gregersö lägergård, Jomala Åland 7-9.10, distanshelg 2-4.12
 
FiSSc: Första hjälpen 1 
08.10.2022-09.10.2022 Anmälning senast 15.9. Jakobstad
 
HeSS: Ledarstadsmanöver 2022 
11.10.2022-11.10.2022 Platsen är hemlig.
 
JOTA-JOTI 
14.10.2022-16.10.2022 Koko Suomi, Hela Finland
 
FiSSc: UteGourmet - beställningskurs Jakobstads Flickscouter 
15.10.2022-16.10.2022 Anmälning senast 28.9, Korsholm
 
HeSS: ExplorerChill på Lärkans 
17.10.2022-19.10.2022 Esbo, Scoutstugan Lärkans, Ruuhijärvivägen 5, Noux
 
FiSSc: Psykiska första hjälpen 1 
22.10.2022-05.11.2022 sista anmälningsdag 2.10. Helsingfors
 
FiSSc: FiSScAkademin 2022 
28.10.2022-30.10.2022 Norrvalla, Vörå.
 
2022 Marraskuu
FiSSc: kvällste - internationell scouting i kåren 
01.11.2022-01.11.2022 Online, Teams
 
FiSSc: Gruppledarutbildning för explorerscouter 
05.11.2022-06.11.2022 Anmälning senast 15.9. Kronvik lägergård, Vasa
 
HeSS: Första hjälpen uppdatering i Helsinfors 
08.11.2022-08.11.2022 Helsingfors, Scoutstationen, Tölögatan 55.
 
HeSS: SLöhö ledarchill på Lärkans 
12.11.2022-12.11.2022 Esbo, Scoutstugan Lärkans, Ruuhojärvivägen 5, Noux
 
INHIBERAD - FiSSc: Chefsutbildningar (kårchefs-, uppdragschefs- och programchefsutbildning) 
18.11.2022-20.11.2022 Anmälning senast 15.9. Plats: Pörkenäs, Pörkenäsvägen 565 Jakobstad
 
FiSSc: Trygghetskväll med temat Psykisk ohälsa 
24.11.2022-24.11.2022 Online, länk till evenemanget: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDJmZWNmYjgtMzkyOS00Nzg1LTk0YjMtY2M3NjQxZTBmNDk0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%228b147e99-c004-4d3a-b13d-9e0b8764dd55%22%7d
 
Työntekijöiden pikkujoulut 2022 
25.11.2022-25.11.2022 Helsinki
 
FiSSc: kvällste - Scouter med hemlängtan och andra tips för vu och äve 
29.11.2022-29.11.2022 Online, Teams
 
Tapahtumia 20 kpl.