Tapahtuman ilmoittautumislomake

Älä käytä lomakkeella merkkejä < ja >.
              
   
Olet ilmoittautumassa tapahtumaan:
HP Ilves19 24.07.2019 - 01.08.2019
* merkityt tiedot ovat pakollisia
Sukunimi *
Etunimi *
Partionimi (Lempinimi)
Titteli
Osoitteen lisärivi
Katuosoite *
Postinumero *  
Postitoimipaikka *
Maa, jos muu kuin Suomi
Muu osoite
Sukupuoli *
Syntymäaika *
(muodossa pp.kk.vvvv)
Klikkaa kalenteria ja valitse päivämäärä
Puhelinnumero *
Sähköpostiosoite *
Kuvauslupa *

Piirileiri Ilves 2019

Tietosuojaseloste

Henkilötietojen käsittelyä koskeva informointiasiakirja eli seloste | Yleinentietosuoja-asetus (EU) 2016/679 art. 13-14. 

Laadittu: 29.11.2018

Päivitetty: 6.1.2019


1. Rekisterinpitäjä

Henkilötietojen rekisterinpitäjä on HämeenPartiopiiri ry (jäljempänä Hämeen Partiopiiri).

y-tunnus 0288930-9

Yliopistonkatu 60 A, 33100 Tampere 

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Jenna Kankaanpää, jonka tavoittaa puhelimitse 050 311 0913 ja sähköpostitse jenna.kankaanpaa@partio.fi.

Henkilötietojen käsittely partiossa kuvataanosoitteessa www.partio.fi/tietosuoja.


2. Käsiteltävät henkilötiedot

Tässä selosteessa tarkoitettuihin tarkoituksiin kerätään ja käsitellään seuraavia tietoja Ilves-piirileirille2019 osallistujiksi ilmoittautuneista henkilöistä, ja siltä osin kuin se on tarpeellista, heidän huoltajistaan (kukin erikseen jäljempänä ”rekisteröity”).

a.      tunnistautumistiedot, kuten nimi, syntymäaika jahenkilötunnus;

 

b.      yhteystiedot, kuten puhelinnumero ja osoite;


c.      lippukuntatiedot;


d.      ruokavaliotiedot, kuten allergiatiedot;


e.      apuvälinetiedot;


f. tapahtuman järjestämisen edellyttämät terveydentila-, sairaus- ja hoitotiedot;


g.      matkustus-, majoitus- ja muu varaustiedot

Käsiteltävät tiedot sisältävät erityiseen henkilötietojen ryhmään kuuluvia eli arkaluonteisia tietoja. Tällaiset tiedot ovat terveystietoja, kuten allergiatietoja sekä terveydentila- ja hoitotietoja.

Rekisteröityjä koskevat tiedot kerätään pääsääntöisesti rekisteröidyiltä itseltään. Lisäksi voidaan käsitellä muualta saatuja tietoja,kuten lääkärin antamaa arviota, lippukuntien antamia tietoja ja matkapalveluiden tarjoajien tarjoamia tietoa.


3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Henkilötietoja käsitellään

a.      leirin järjestämiseksi ja koordinoimiseksi;

 

b.      leirinaikaiseen hoitoon ja tutkimukseen sekä


c.      partiotoiminnan kehittämiseksi jadokumentoimiseksi.

Kaikkien pyydettyjen henkilötietojen antaminen onilmoittautumisen tekemisen, Ilves-piirileirille osallistumisen ja siihenliittyvien sopimusten edellyttämä ehdoton edellytys. Näin ollen pyydettyjen henkilötietojen antamatta jättäminen muodostaa esteen piirileirille osallistumiseksi. Annettuja tietoja voidaan siirtää tarvittaessa leirilääkinnän käyttämään Mediatri-potilastietojärjestelmään.

Henkilötietoja ei käsitellä automaattisen päätöksenteon tarkoituksiin.


4. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietoja käsitellään ilmoittautumisen yhteydessä annettavan suostumuksen perusteella. Lisäksi osallistujien ja heidänhuoltajiensa tietoja käsitellään leirillä. Lisäksi henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutettujen etujen toteuttamiseksi,joita Hämeen Partiopiirillä on leirin järjestäjänä käytännön järjestelynhoitamiseksi rekisteröidyn tai tämän huollettavan ilmoittauduttua Ilvekselle.

Erityisiin henkilötietoryhmiin kuuluvia, arkaluontoisia, henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn nimenomaisen, tapahtumailmoittautumisen yhteydessä annettavan suostumuksen perusteella.


5. Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät 

Henkilötietoja ei siirretä Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Leirinpotilastietojärjestelmään kirjatut tiedot jäävät leirin jälkeen Lamminterveyskeskukseen säilytettäväksi sosiaali- ja terveysministeriönpotilasasiakirjoista antaman asetuksen mukaisesti. 


6. Henkilötietojen säilytysaika

Sellaiset henkilötiedot, joiden käsittely ei oleenää tarpeellista, poistetaan viipymättä, kuitenkin viimeistään kolmen kuukauden kuluttua Ilveksen päättymisestä.

Mikäli joitakin tietoja edellytetään säilytettävän laissa tai muusta perustellusta syystä, kuten matkoihin liittyvien reklamaatioiden selvittämiseksi tai käsiteltäväksi laillisin perustein muussa partiotoiminnassa, henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun tällaiselle muuhun käsittelyyn perustuvalle säilyttämiselle ei ole enää tarvetta.

Edellä mainitun rajoittamatta listaa Ilvekselle osallistuneista henkilöistä voidaan säilyttää kauemmin partiotoimintaan liittyviä historiallisia ja tilastollisia tarkoituksia varten.


7. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröitynä sinulla on oikeus pyytää pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää kyseisten tietojen oikaisemista taikka käsittelyn rajoittamista tai vastustaa käsittelyä sekä oikeutta siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Lisäksi milloin käsittely perustuu suostumukseen, sinulla on oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Rekisterinpitäjä oikaisee virheellisen,tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen tiedon oma-aloitteisesti tairekisteröidyn vaatimuksesta.

Jos epäilet, ettei henkilötietojasi käsitellä lainmukaisesti, sinulla on oikeus tehdä valitus tietosuojavirastolle (tietosuojavaltuutetun toimistolle).

Pyynnöt on esitettävä rekisterinpitäjällekirjallisesti.

8. Partio- ja leirirekisterin suojauksen perusteet

Partiorekisteri Kuksaan, leirirekisteri Lokkiin ja leirinaikaiseen potilasrekisteri Mediatriin tallennettuja tietoja säilytetään pääosin digitaalisesti tallennetussa muodossa. Mikäli henkilötiedoista ontarpeen ottaa manuaalisia kopioita, kuten paperisia osallistujalistoja, tällaisia kopioita käsitellään huolellisesti hyvää tiedonhallintatapaa noudattaen ja kopiot tuhotaan välittömästi, kun niiden säilyttäminen ei ole tarpeen.

Tietojenkäyttöoikeus on rajattu käyttötarkoituksen mukaisesti ja tietojärjestelmä on teknisesti suojattu. Tietojärjestelmän käyttäminen edellyttää sekä käyttäjätunnusta että salasanaa.

Tietosuojaseloste *
Osallistun Ilves19 -leirille *


Yli 15 -vuotiaat saavat kunnian osallistua Ilves19 rakentamiseen ja purkamiseen! Ilmoittaudu nyt alustavasti, tarkat päivät kysytään kevään aikana.
Rakennus- ja purkuleiri

Lähin tavoitettavissa oleva omaiseni leirin aikana, nimi ja puhelinnumero *
Tulen toimeen *Uimataito *


Klikkaa tästä auki valikko, jolla voit ilmoittaa pestitilanteesi leirin ajalle. Tähän vastaavat yli 15-vuotiaat osallistujat.
  Pesti

Olen opiskelija, ja haluaisin saada mahdollisesti opintosuorituksia Ilvekseltä.

Oppilaitos ja ala, jota opiskelen

Tuletko Ilvekselle koko perheen voimin? Klikkaa tästä ja ilmoita tietosi.
  Perheleiri

Klikkaa tästä auki valikko, jolla voit ilmoittaa erikoisruokavaliosi tai allergiasi.
  Erikoisruokavalio
Kaikki Ilveksellä tarjoiltava ruoka on laktoositonta ja kalatonta. Muut erityisruokavaliot ja allergiat voit ilmoittaa tästä.

Ruokavalio
Tarkennus liittyen gluteenittomaan ruokavalioon

Klikkaa tästä valikko, josta voit valita mihin tilaisuuteen haluat osallistua.
  Hengelliset tilaisuudet

Hengelliset tilaisuudet


Mikäli et ole vielä partiolainen, klikkaa tästä auki valikot, joiden avulla varmistamme sinulle parhaan leirielämyksen. Huoltajan tiedot-kohtaan täysi-ikäinen EVP kirjoittaa oman syntymäaikansa.
  EVP (Ei Vielä Partiolainen)

Sain tiedon leiristä
Haluaisin liittyä partioon


EVP:n huoltajan tiedot (nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, suhde osallistujaan)

*

   
Osallistujan huoltaja tapahtumassa:  
Nimi
Lisäosoite
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka  
Maa, jos muu kuin Suomi
Sähköpostiosoite
Laskutustapa  
Osallistujan maksaja tapahtumassa, jos eri kuin osallistujan huoltaja:  
Nimi
Lisäosoite
Katuosoite
Postinumero ja postitoimipaikka  
Maa, jos muu kuin Suomi
Sähköpostiosoite
Laskutustapa  
 
Ikäkauden ohjelman valinta:
Osallistun seuraavan ikäkauden ohjelmaan*
Majoitustiedot:
Majoittuminen   
Majoittuu lippukunnassa *   
Perheleiritunniste
Lisätietoja