Anmälningsblankett för evenemanget

Älä käytä lomakkeella merkkejä < ja >.
Anmälningen av deltagare till FiSScFjäll stängde 31.3.2019. Det är fortfarande möjligt att mata in anmälningar, men de hamnar på kölista med ytterst liten chans att rymmas med.

Roverscouter och ledare som kommer med som lägerledare är fortfarande välkomna att anmäla sig.
   
Du är på väg att anmäla dig till ett evenemang:
FiSScFjäll VI 08.06.2019 - 16.06.2019
TAPAHTUMA ON TÄYNNÄ. VOIT KUITENKIN ILMOITTAUTUA VARALLE. OTAMME SINUUN YHTEYTTÄ, JOS PAIKKOJA VAPAUTUU.
* märkta uppgifter är obligatoriska
Efternamn *
Förnamn *
Scoutnamn (tilltalsnamn)
Titel
Tilläggsrad för adress
Adress *
Postnummer *  
Postkontor *
Land, om annat än Finland
Annan adress
Kön *
Födelsedatum *
(format dd.mm.åååå)
Klicka på kalendern och välj datum
Telefonnummer *
E-postadress *
Kuvauslupa *
Samtycke
 
För att stöda kommunikationen och marknadsföringen i scouterna tas fotografier och filmsnuttar vid de olika scoutevenemangen. Vår önskan är att ge en möjligast mångsidig, trovärdig och genuin bild av verksamheten. Bildmaterialet används av Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter r.f., scoutdistrikten, regionorganisationer samt av scoutkårer, i enlighet med Finlands Scouters anvisningar och villkor. Bilderna kan lagras i scouternas bildarkiv.
 
Samtycket är frivilligt och du kan neka användningen av bildmaterial på dig genom ditt val här. Bild- och videomaterial tas inte ur bruk retroaktivt. Alla förfrågningar gällande användning av foto- och videomaterial görs skriftligen till adressen viestinta@partio.fi. Principer för behandling av personuppgifter inom scouterna beskrivs i dokument och anvisningar som finns på adressen www.scout.fi/dataskydd eller www.partio.fi/tietosuoja

Bussavgift

Deltagartyp *

  Matallergier och specialdieter

Vegetarisk diet


Vegetarisk diet; jag är vegetarian men äter ändåÖvriga specialdieter
Övriga matallergier (såsom; sädeslag, kryddor, tillsatsämnen, frukter, grönsaker, nötter etc.

Specialdiet på grund av religion

  Sjukdomar

Jag har följande sjukdomar som lägerstaben behöver känna till

Min sjukdom kräver följande medicinering

Jag behöver hjälp med medicineringenVandringserfarenhet (med rinka på ryggen) *


Jag skulle gärna vilja bo och vandra med min kompis:
Målsmans/nära anhörigs namn och telefonnummer som ni nås på under lägertiden: *

Deltagarlista

I infobrevet som skickas ut till deltagarna inför evenemanget ingår en deltagarlista där deltagarna nämns med namn, kår och hemort. Listan finns med bland annat för att underlätta koordinering av transport eller förberedelser. Kontaktuppgifter finns inte med i listan, men kan med ditt medgivande ges ut av kansliet åt andra deltagare.

KÅRLEDARE OBS! Om du som kårledare anmäler medlemmar till evenemang så måste du kolla upp denna fråga med medlemmen (som är myndig)/medlemmens vårdnadshavare!


Mina uppgifter i deltagarlistan *


Annulleringsprinciper

Anmälningen är bindande fr.o.m. 31.3. Ifall du får förhinder och inte kan delta så är det viktigt att du meddelar detta till gunilla.edelmann@scout.fi så fort som möjligt. Om du annullerar senare än 30 dagar före evenemanget bör du betala halva avgiften. Om du annullerar senare än fem dagar före bör du betala hela avgiften. Om du kan visa ett läkarintyg så behöver du inte betala avgiften.

KÅRLEDARE OBS! Om du som kårledare anmäler medlemmar till evenemang så måste du informera dem (och deras vårdnadshavare) om annulleringsprinciper.


Annulleringsprinciper *

   
Deltagarens målsman på evenemanget:  
Namn
Tilläggsadress
Adress
Postnummer och ort  
Land, om annat än Finland
E-postadress
Faktureringsmetod  
Deltagandets betalare, om annan än deltagarens målsman:  
Namn
Tilläggsadress
Adress
Postnummer och ort  
Land, om annat än Finland
E-postadress
Faktureringsmetod  
 
Tilläggsuppgifter