Anmälningsblankett för evenemanget

Använd inte tecknen < och > på blanketten
Hej, vad roligt att du är intresserad att bli mentor i Finlands Svenska Scouters Mentorprogram!

Uppdraget går ut på att fungera som bollplank för scoutledaren för att diskutera och fundera kring olika frågor som kan komma upp gällande ledarskap och annat relaterat under uppdragets gång.

Mentorn och adepten lägger tillsammans upp målsättningar i början av mentorskapet. Mentoreringen sker sedan inom de målsättningar mentorn och adepten kommer överens om. Tyngdpunkten ligger på scoutuppdraget, men mentorskapet förutsätter även ett helhetsperspektiv som också omfattar arbets- och privatliv. Mentorskapet kräver konfidentialitet och ömsesidigt förtroende.

Fyll i anmälan nedan för att bli mentor.

Scouthälsning,
Finlands Svenska Scouters Mentorgrupp


   
Du håller på att anmäla dig till evenemanget:
FiSSc: Mentor i FiSSc Mentorprogram 01.01.2021 - 31.12.2022
* märkta uppgifter är obligatoriska
Efternamn *
Förnamn *
Scoutnamn (tilltalsnamn)
Titel
Tilläggsrad för adress
Adress *
Postnummer *  
Postkontor *
Land, om annat än Finland
Annan adress
Kön*
Födelsedatum*
(format dd.mm.åååå)
Klicka på kalendern och välj datum
Telefonnummer *
E-postadress*
Fototillstånd *
Samtycke
 
För att stöda kommunikationen och marknadsföringen i scouterna tas fotografier och filmsnuttar vid de olika scoutevenemangen. Vår önskan är att ge en möjligast mångsidig, trovärdig och genuin bild av verksamheten. Bildmaterialet används av Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter r.f., scoutdistrikten, regionorganisationer samt av scoutkårer, i enlighet med Finlands Scouters anvisningar och villkor. Bilderna kan lagras i scouternas bildarkiv.
 
Samtycket är frivilligt och du kan neka användningen av bildmaterial på dig genom ditt val här. Bild- och videomaterial tas inte ur bruk retroaktivt. Alla förfrågningar gällande användning av foto- och videomaterial görs skriftligen till adressen viestinta@partio.fi. Principer för behandling av personuppgifter inom scouterna beskrivs i dokument och anvisningar som finns på adressen www.scout.fi/dataskydd eller www.partio.fi/tietosuoja

Berätta vad du kan stöda din adept med:

Ange vad du är intresserad av och upplever du kan erbjuda en adept genom att markera alternativen i prioritetsordning från 1 (högsta prioritet) till 5 (lägsta prioritet). Om du har några ytterligare önskemål kan du gärna ange dem i fältet 'tilläggsuppgifter' i slutet av blanketten. Vi använder svaren för att hitta bästa möjliga matchning mellan mentor och adept.
  Prioritet 1

  Prioritet 2

  Prioritet 3

  Prioritet 4

  Prioritet 5

Jag är tillgänglig för mentorering i:

Vi använder denna information för att underlätta möjligheten till fysiska mentorträffar. Fysiska träffar är trots allt inte ett måste. Om du har specialönskemål kan du ange dem i fältet 'tilläggsuppgifter' i slutet av blanketten så försöker vi anpassa matchningen därefter.
  Välj region:
  Dessa egenskaper hoppas jag finns hos min adept:

*  Beskriv dig själv med tre ord:

*  Presentation av dig själv till Adepterna (länka gärna LinkedIn eller webbsida om du har)


   
 
Tilläggsuppgifter

Risker gällande coronaviruset i scoutverksamhet
Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören.
Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten *