Anmälningsblankett för evenemanget

Använd inte tecknen < och > på blanketten
   
Du är på väg att anmäla dig till ett evenemang:
FiSSc: Gruppledarutbildning för explorerscouter 13-14.2.2021 13.02.2021 - 14.02.2021
* märkta uppgifter är obligatoriska
Efternamn *
Förnamn *
Scoutnamn (tilltalsnamn)
Titel
Tilläggsrad för adress
Adress *
Postnummer *  
Postkontor *
Land, om annat än Finland
Annan adress
Kön *
Födelsedatum *
(format dd.mm.åååå)
Klicka på kalendern och välj datum
Telefonnummer *
E-postadress *
Fototillstånd *
Samtycke
 
För att stöda kommunikationen och marknadsföringen i scouterna tas fotografier och filmsnuttar vid de olika scoutevenemangen. Vår önskan är att ge en möjligast mångsidig, trovärdig och genuin bild av verksamheten. Bildmaterialet används av Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter r.f., scoutdistrikten, regionorganisationer samt av scoutkårer, i enlighet med Finlands Scouters anvisningar och villkor. Bilderna kan lagras i scouternas bildarkiv.
 
Samtycket är frivilligt och du kan neka användningen av bildmaterial på dig genom ditt val här. Bild- och videomaterial tas inte ur bruk retroaktivt. Alla förfrågningar gällande användning av foto- och videomaterial görs skriftligen till adressen viestinta@partio.fi. Principer för behandling av personuppgifter inom scouterna beskrivs i dokument och anvisningar som finns på adressen www.scout.fi/dataskydd eller www.partio.fi/tietosuoja

Specialdiet
Deltagaravgift *

Fotografering och deltagarlista

På evenemanget tas fotografier, och lyckade fotografier lagras och användsi scoutingens information och marknadsföring (t.ex. i Scoutposten, på webbplatsenoch i scouternas kampanjer). Fotografierna lagras i bildbanken på https://bilder.scout.fi/. En bild på en person räknas som en personuppgift.


Fotografier på mig får användas och lagras enligt ovanstående *

I infobrevet som skickas ut till deltagarna inför evenemanget ingår endeltagarlista där deltagarna nämns med namn, kår och hemort. Listan finns medbland annat för att underlätta koordinering av transport eller förberedelser.Kontaktuppgifter finns inte med i listan, men kan med ditt medgivande ges ut avkansliet åt andra deltagare.


Mina uppgifter i deltagarlistan *   
 
Tilläggsuppgifter

Risker gällande coronaviruset i scoutverksamhet
Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören.
Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten *