Anmälningsblankett för evenemanget

Använd inte tecknen < och > på blanketten
Välkommen med på scoutlägret "Tillbaka till Framtiden""

Lägret ordnas gemensamt av Frikyrkoscoutkåren Stigfinnarnas avdelningar i Kvevlax, Vörå och Larsmo, Stigfinnarna Sundom och Nykarleby Forsfarare
Platsen för lägret är lägergården på Hummelholmen, Monäs

Hela lägret är onsdag 12.7 till söndag 16.7
Vargungelägret är fredag 14.7 till söndag 16.7
   
Du håller på att anmäla dig till evenemanget:
Tillbaka till Framtiden 2023 12.07.2023 - 16.07.2023
* märkta uppgifter är obligatoriska
Efternamn *
Förnamn *
Scoutnamn (tilltalsnamn)
Titel
Tilläggsrad för adress
Adress *
Postnummer *  
Postkontor *
Land, om annat än Finland
Annan adress
Kön*
Födelsedatum*
(format dd.mm.åååå)
Klicka på kalendern och välj datum
Telefonnummer *
E-postadress*
Fototillstånd *
Samtycke
 
För att stöda kommunikationen och marknadsföringen i scouterna tas fotografier och filmsnuttar vid de olika scoutevenemangen. Vår önskan är att ge en möjligast mångsidig, trovärdig och genuin bild av verksamheten. Bildmaterialet används av Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter r.f., scoutdistrikten, regionorganisationer samt av scoutkårer, i enlighet med Finlands Scouters anvisningar och villkor. Bilderna kan lagras i scouternas bildarkiv.
 
Samtycket är frivilligt och du kan neka användningen av bildmaterial på dig genom ditt val här. Bild- och videomaterial tas inte ur bruk retroaktivt. Alla förfrågningar gällande användning av foto- och videomaterial görs skriftligen till adressen viestinta@partio.fi. Principer för behandling av personuppgifter inom scouterna beskrivs i dokument och anvisningar som finns på adressen www.scout.fi/dataskydd eller www.partio.fi/tietosuoja

Deltagande

Kryssa i vilket datum du deltar i lägret. Hela lägret är 12-16.7
Vargungarnas läger är 14-16.7. Man kan även delta avvikande datum.
*  Deltagande  Deltar avvikande tid, vilken:

  Kompisdeltagare - Om du inte själv är scout, ange namnet på den scoutkompis du deltar med här:

Syskonrabatt

  Ange namn på deltagande syskon

Kår / Avdelning / Kompisdeltagare

*  Kår / Avdelning / Kompisdeltagare


Åldersgrupp

Fråga din ledare om du är osäker på vilken åldersgrupp du tillhör!
Kompisdeltagare kan välja samma åldersgrupp som den scout man deltar tillsammans med.
*  Åldersgrupp

Programpass (denna fråga berör endast äventyrs- och spejarscouter)

  Klicka här om du är äventyrsscout
Här väljer du de teman som du vill göra under lägrets programpass. Som äventyrsscout (9-12 år) ska du välja två (2) programpass du önskar göra under lägret. Klicka alltså i 2 av alternativen nedan.

OBS! Om du väljer att göra Pandamärket klickar du endast i det alternativet eftersom Pandamärket görs under två programpass. Pandamärkets tema är naturforskare och naturens mångfald. Den som väljer programpasset "Pandamärket" får också ett skilt scoutmärke. Om du väljer Pandamärket klickar du i ett (1) alternativ.


Äventyrsscout

*

  Klicka här om du är spejarscout
Som spejarscout (12-15 år) väljer du ett (1) programpass. Kryssa alltså i det alternativ nedan som du önskar göra under lägret.

Spejarscout

*
Specialdiet

  Ange här ev. allergier eller specialdieter som köket behöver känna till

Simfärdigheter

*  Simfärdigheter
   
 
Tilläggsuppgifter

Risker gällande coronaviruset i scoutverksamhet
Jag är medveten om riskerna som coronavirus medför då jag anmäler mig själv eller ett barn som jag är vårdnadshavare för. Jag intygar att jag eller barnet inte deltar i scoutevenemang sjuk eller ens med lindriga symtom. Om jag själv eller barnet hör till en riskgrupp, har jag noggrant utvärderat deltagandet i evenemanget. För noggrannare information gällande hygien- och säkerhet på evenemanget, kontakta evenemangsarrangören.
Jag förstår riskerna som coronaviruset kan förorsaka i scoutverksamheten *