Anmälningsblankett för evenemanget

Använd inte tecknen < och > på blanketten

Tävlingen Citymanöver 2024 MYYR YORK ordnas i urbana förhållanden och man behöver vara kvicktänkt och ha bra citykännedom (Big Apple?). 

Anmäl er patrull med 4-5 personer. Du kan fylla på ditt lag ännu efter sista anmälningsdag, så anmäl dig nu och samla ihop kompisar så ni VINNER! Du kan också ta med kompisar som inte ännu är scouter.

   
Du håller på att anmäla dig till evenemanget:
HeSS: Citymanöver 2024 Myyr York 23.04.2024 - 23.04.2024
* märkta uppgifter är obligatoriska
Efternamn *
Förnamn *
Scoutnamn (tilltalsnamn)
Titel
Tilläggsrad för adress
Adress *
Postnummer *  
Postkontor *
Land, om annat än Finland
Annan adress
Kön*
Födelsedatum*
(format dd.mm.åååå)
Klicka på kalendern och välj datum
Telefonnummer *
E-postadress*
Fototillstånd *
Samtycke
 
För att stöda kommunikationen och marknadsföringen i scouterna tas fotografier och filmsnuttar vid de olika scoutevenemangen. Vår önskan är att ge en möjligast mångsidig, trovärdig och genuin bild av verksamheten. Bildmaterialet används av Finlands Scouter, Finlands Svenska Scouter r.f., scoutdistrikten, regionorganisationer samt av scoutkårer, i enlighet med Finlands Scouters anvisningar och villkor. Bilderna kan lagras i scouternas bildarkiv.
 
Samtycket är frivilligt och du kan neka användningen av bildmaterial på dig genom ditt val här. Bild- och videomaterial tas inte ur bruk retroaktivt. Alla förfrågningar gällande användning av foto- och videomaterial görs skriftligen till adressen viestinta@partio.fi. Principer för behandling av personuppgifter inom scouterna beskrivs i dokument och anvisningar som finns på adressen www.scout.fi/dataskydd eller www.partio.fi/tietosuoja

Specialdiet
  Patrullnamn (om ni har, inte obligatoriskt)?


   
 
Tilläggsuppgifter