Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Pohjanmaan Partiolaiset ry
Tapahtuma: PP-Partiojohtajien peruskurssi #30
Ajankohta: 20.09.2019 klo 19.00 - 10.11.2019 klo 15.00
Ilmoittautuminen päättyy: 15.08.2019
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
04.09.2019 - 08.09.2019
Paikka: Kannus, Partio Jylhä
Tapahtuman tyyppi: Koulutustoiminta
Ikäkausi:
Kuvaus: 1-osa 20. - 22.9. Kannus
2-osa 8. - 10.11. Kannus


Partiojohtajien peruskurssi antaa valmiudet toimia partiojohtajana lippukunnassa.  Kurssilla tutkitaan omaa roolia johtajana ja osana ryhmää, tapahtumien johtamista, perehdytään partioaatteeseen sekä lippukunnan toiminnan suunnittelemiseen ja kehittämiseen. Kurssin ytimessä on partiomenetelmä: harjoitellaan käytännössä,tehdään asioita ryhmässä, keskustellaan ja vaihdetaan ajatuksia. Pj-peruskurssit ovat leirimuotoisia, mikäli ei toisin ilmoiteta.

Tärkeä osa kurssia on johtamisharjoitus, joka suoritetaan kurssin osien välissä tai kurssin jälkeen. Johtamisharjoitus tulee olla sellainen projekti, jota kurssilainen ei ole aikaisemmin tehnyt, joka palvelee lippukunnan toimintaa ja jossa kurssilainen pääsee suunnittelemaan ja johtamaan itsenäisesti. Kurssilaista johtamisharjoituksen tekemistä tukee kotilippukunnan partiojohtajista nimetty ohjaaja sekä oma kurssiluotsi kurssilta.

Pj-peruskurssilla tehdään ensiavun taitotasotesti, jolla varmistamme kurssilaisen ensiaputaidot. Mikäli testiä ei läpäise, saa ensiapuun liittyviä lisätehtäviä ennen kuin kurssin pääsee läpi.

Suositeltavaa on, että kurssilainen ilmoittautuu itse sovittuaan asiasta lippukuntansa koulutusvastaavan/pestijohtajan kanssa.

Pj-peruskurssin ikäraja on 18 vuotta eli kurssille voi osallistua sinä vuonna kun täyttää 18. Kurssille voi osallistua myös, mikäli pesti lippukunnassa vaatii partiojohtajanperuskoulutusta ja koulutettava on täyttänyt 17 vuotta ennen kurssin alkua. Alaikäisiltä kurssilaisilta vaaditaan ilmoittautumisen yhteydessä selvitys pestistä, jonka vuoksi hän osallistuu kurssille. Partiojohtajan valtakirjan voi saada vasta kun on täyttänyt 18 vuotta.

Kohderyhmä: Vuoden 2019 aikana 18 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat partiolaiset
Hinta: 85€
Järjestäjä: Partiojohtajakoulutusjaosto
VIP: 25.8.
Liitteet: