Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Tapahtuma: J-SP Syyskokous
Ajankohta: 10.11.2019 - 10.11.2019
Ilmoittautuminen päättyy: 27.10.2019
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Kunnonpaikka, Siilinjärvi
Tapahtuman tyyppi: Koulutustoiminta
Ikäkausi:
Kuvaus:

SYYSKOKOUSKUTSU

SYYSKOKOUS 10.11.2019 SIILINJÄRVI

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 10. marraskuuta 2019 klo 12.00 alkaen Siilinjärvellä Kunnonpaikassa, Jokiharjuntie 3, 70910 Vuorela.

Valtakirjojen tarkistus on klo 11-11.45.

Kokouslounas tarjotaan ennen kokousta klo 11-12, ilmoitathan osallistumisestasi lounaalle Kuksaan!

Järvi-Suomen Partiolaiset ry:n sääntöjen 4 § mukaan syyskokouksen tehtävänä on mm:

1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri 

2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvalta

3. Valita kaksi (2) pöytäkirjantarkistajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa

4. Hyväksyä toimintasuunnitelma vuodelle 2020

5. Hyväksyä talousarvio vuodelle 2020

6. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä vuodelle 2020

7. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenien tilalle uudet jäsenet (erovuorossa talous- ja yhteiskuntasuhde-, vapaaehtoistuen, kasvatus- ja lippukuntatuen ministerit)

10. Valita tilintarkastajaksi HTM- tai KHT-yhteisö, joka valitsee keskuudestaan vastuuhenkilön

11. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n seuraaviin kokouksiin

12. Valita piirin edustajat Partioneuvoston jäseniksi

13. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat

- Päätetään kiinteistöjen myyntivarojen käytöstä

- Ryske`19 piirileirin loppuraportti

Piirin kokouksissa on rekisteröidyillä partiolippukunnilla yksi ääni jäsenyhdistyksen jokaista alkavaa 50 kokousta edeltävän heinäkuun 31. päivänä jäsenrekisterissä kirjattuna ollutta jäsenmaksunsa maksanutta jäsentään kohden. Rekisteröidyt partiolippukunnat valitsevat piirin kokouksiin äänivaltaa käyttävät edustajansa ja heille varaedustajia korkeintaan vuodeksi kerrallaan. Sama edustaja voi käyttää enintään kolme ääntä ja hän voi edustaa korkeintaan kahta partiolippukuntaa. Edustaja ei voi valtuuttaa toista henkilöä tilalleen. Piirin kokouksissa on B-jäsenillä, kannattajajäsenillä ja kunniajäsenillä läsnäolo- ja puheoikeus, mutta ei äänioikeutta.

Tervetuloa!

Piirihallitus

Liitteet: