Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Tapahtuma: L-SP Mentorointiohjelma 2020, AKTORI
Ajankohta: 26.01.2020 - 22.11.2020
Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2019
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka:
Tapahtuman tyyppi: Muu koulutus (ei johtaja- tai ohjelmakoulutus)
Ikäkausi:
Kuvaus:
Mentorointiohjelma 2020 – hae mukaan 1.10.-15.11.2019!


L-SP:n Mentorointiohjelma 2020

Mentorointiohjelman tavoitteena on tukea lippukunnanjohtajia, ohjelmajohtajia ja pestijohtajia sekä piirin luottamushenkilöitä. Mentorointiohjelmaan kuuluu henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi kolme yhteistä tapaamista 26.1., 24.5. ja 22.11.2020. 

Mukaan mentorointiohjelmaan voi ilmoittautua Kuksan kautta 1.10.-15.11.2019.


Mitä mentorointi on?

Mentoroinnin tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea osallistujalle (aktori). Jokainen aktori saa oman mentorin, jonka kanssa tavataan säännöllisesti vähintään kuusi kertaa. Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan. Kehittyminen tapahtuu keskustelujen ja asetettujen tavoitteiden avulla. Mentorointisuhteesta ei raportoida kenellekään, se on täysin kahdenkeskeinen luottamuksellinen suhde. 


Hae mukaan mentorointiohjelmaan (Aktori)

Mentorointi antaa aktorille (osallistujalle) mahdollisuuden keskustella omasta kehittymisestään johtajana. Keskustelut ja pohdinnat antavat usein uusia näkökulmia ja opettavat tekemään uudenlaisia tulkintoja. Mentorointi antaa henkilökohtaista tukea pestissä toimimiseen ja omaan kasvuun sekä voi auttaa oivaltamaan tärkeitä asioita omasta osaamisesta, johtamisesta ja toimintatavoista. Aktori on itse vastuussa kehittymisestään ja tavoitteiden saavuttamisesta. Aktorin tulee olla kiinnostunut uuden oppimisesta, valmis kertomaan itsestään ja olemaan avoin vuorovaikutussuhteelle.Lisätietoja

Eveliina Virtanen, eveliina.virtanen@partio.fi, Aikuis- ja luottisryhmä

Mentorointi SP:n nettisivuilla: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/mentorointi/

Liitteet:
Tilaisuuteen voivat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.