Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter r.f.
Tapahtuma: FiSSc: Kuksa utbildning
Ajankohta: 13.11.2021 klo 10.00 - 13.12.2021 klo 16.00
Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2021
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anm.DL 15.10.2021 Scoutstationen i Helsingfors, Tölögatan 55
Tapahtuman tyyppi: Muu koulutus (ei johtaja- tai ohjelmakoulutus)
Ikäkausi:
Kuvaus:

Behöver du hjälp med att komma igång med Kuksa? Kom med på utbildning där vi tillsammans går igenom logiken i Kuksa och grunderna som varje kår behöver känna till. Vi hinner även titta på mer specifika tjänster i Kuksa som kan underlätta vardagen i kåren t.ex. evenemang, fakturering,gruppindelning och produktförsäljning.

Kursen kräver inga förhandskunskaper, du kan vara ny eller redan van i ditt uppdrag - men känner att du behöver hjälp med Kuksa. Ta gärna med en egen dator till utbildningen.

Målgrupp: roverscouter och ledare

Deltagaravgift: Två personer/kår deltar gratis. Därefter 10€/person. Vi uppmuntrar er att delta i par, så att ni har stöd av varandra i kåren med allt ni lärt er under kursen. Reseunderstöd för kursdeltagande utbetalas inte.

Anmäl dig senast: 15.10.2021

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera. 

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:

- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem, ifall det finns valmöjlighet 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Om eventuella ändringar meddelar vi här i händelsekalendern på scout.fi och per e-post till de redan anmälda.

Tillgänglighet: Kontakta förbundskoordinator Frida Lundberg (frida.lundberg(a)scout.fi) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (t.ex. trivsel, mat, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk)


Liitteet: