Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Tapahtuma: Partion iltateet: Partiokoulutusten mahdollisuudet partiolaiselle
Ajankohta: 25.10.2021 klo 20 - 25.10.2021 klo 21
Ilmoittautuminen päättyy: 25.10.2021
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Teams
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Partion koulutusjärjestelmä on rakennettu tukemaan lippukuntien vapaaehtoisia pesteissään. Vaikka kurssit on nimetty tietyn pestin mukaan, jokaiselta kurssilta saa uutta virtaa kaikkeen partiotoimintaan. Illan aikana avaamme sitä, mitä kaikkea milläkin kurssilla voi oppia ja miten sitä voi hyödyntää esimerkiksi opinnoissa ja työnhaussa.

Tämän iltateen aikana annamme myös vinkkejä innostavaan koulutusmarkkinointiin eli sopii erityisen hyvin pestijohtajille!

Lisätietoja: Pave Moilanen, pauliina.moilanen@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjcxMzAwMmEtNGUyNC00ZTZjLTkyY2EtMzdiYmNmMzRiMDFh%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d
Liitteet: