Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Tapahtuma: Partion iltateet: Kestävästi partiossa
Ajankohta: 08.11.2021 klo 20 - 08.11.2021 klo 21
Ilmoittautuminen päättyy: 08.11.2021
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Teams
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Partiolainen hillitsee ilmastonmuutosta ja meillä on yhteinen tavoite hiilineutraalista partiosta 2030 mennessä. Aika kunnianhimoista, mutta onneksi myös mahdollista! Tule iltateelle kuulemaan lisää kestävämmästä lippukunta-arjesta sekä Kestävästi partiossa –tunnuksessa. Millaisilla arjen teoilla lippukunnan toiminnasta voidaan tehdä aidosti kestävämpää ja mitkä toimenpiteet ovat oikeasti vaikuttavia? Iltateen jälkeen sinulla on tarvittavat taidot lippukunnan hiilijalanjäljen pienentämiseksi sekä toiminnan muuttamiseen ekologisemmaksi.  

Lisäksi teemme pienen kurkistuksen kestävämpiin tapahtumiin uuden tapahtumaohjeen muodossa.  

Lisätietoja: Annika Stubbe, annika.stubbe@scout.fi  

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGI5ZjhmYmEtZDcxNi00YjY5LWE1M2EtYzFiMjA0OGYyZGI0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d
Liitteet: