Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Tapahtuma: Partion iltateet: Maahanmuuttajataustaiset löytävät partiosta harrastuksen itselleen
Ajankohta: 15.11.2021 klo 20 - 15.11.2021 klo 21
Ilmoittautuminen päättyy: 15.11.2021
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Teams
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Miten voimme parhaiten tukea eri taustaisten lasten, nuorten ja aikuisten partioharrastusta? Lippukuntien tueksi on syntynyt jo paljon erilaisia materiaaleja, koulutuksia ja työkaluja. Tervetuloa tutustumaan aiheeseen ja muuttamaan lippukunnan ajatukset suunnitelmiksi ja suunnitelmat teoiksi.  

Lisätietoja: Sanna Nygård, sanna.nygard@partio.fi ja Sara Robinson-Moncada

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDBmMjkzZmUtNjU1MS00MTliLTlhMzctNWU3ZmFmMTA1MjEz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d
Liitteet: