Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Tapahtuma: Partion iltateet: Lippukunnan toiminnansuunnittelu partion strategian pohjalta
Ajankohta: 22.11.2021 klo 20 - 22.11.2021 klo 21
Ilmoittautuminen päättyy: 22.11.2021
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Teams
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Yhteisenä isona tavoitteenamme on, että partio antaa jokaiselle nuorelle taidot muuttaa maailmaa. Syksyllä 2020 vahvistettu strategia ohjaa koko partion suuntaa vuodet 2021-2026. Tule kuulemaan miten voitte käytännössä suunnitella omaa toimintaanne yhteisen strategian pohjalta, jotta myös oma lippukuntanne on mukana edistämässä sen mukaisia tavoitteita: 1) Partio kasvaa 2) Partio antaa taidot elämään 3) Partio on paras paikka tehdä vapaaehtoistyötä. Illassa esitellään konkreettinen malli, jonka avulla voitte johtajiston kanssa suunnitella toimintaa tulevalle vuodelle ja seurata onnistumistanne.

Iltateen äärellä järjestön puheenjohtaja Siiri Somerkero (@partio.fi)

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YmM4ZjBkMmUtNTVjYi00YzkwLWFkMDItYTY5NDc2MmYyYjNj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d
Liitteet: