Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Tapahtuma: Partion iltateet: Vuosien 2022 ja 2023 ohjelmapainotuksella kohti kestävämpää partiotoimintaa
Ajankohta: 13.12.2021 klo 20 - 13.12.2021 klo 21
Ilmoittautuminen päättyy: 13.12.2021
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Teams
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Maailman kaikkien maiden kestävän kehityksen työtä ohjaa YK:ssa sovittu kestävän kehityksen globaali toimintaohjelma, josta käytetään nimeä Agenda2030. Partio-ohjelma on se väylä, jolla me partiolaiset omalta osaltamme vaikutamme siihen, että tavoitteisiin päästään. Siitä syystä vuosien 2022 ja 2023 ohjelmapainotus keskittyy kestävään kehitykseen.  

Tule kuulemaan, mitä ohjelmapainotus pitää sisällään ja miten voit hyödyntää sitä lippukuntasi tai ryhmäsi toiminnassa.

Lisätietoja: Laura Lehto, laura.lehto@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MjQ0M2FhNWEtYTcwYi00YTVhLWJiMDAtYjM5NzA0ODQ3Y2Ni%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d
Liitteet: