Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Tapahtuma: L-SP HAKU Mentorointiohjelma 2022, MENTORI
Ajankohta: 14.11.2021 - 14.11.2021
Ilmoittautuminen päättyy: 14.11.2021
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka:
Tapahtuman tyyppi: Muu koulutus (ei johtaja- tai ohjelmakoulutus)
Ikäkausi:
Kuvaus:


Mentorointiohjelma 2022 – hae mukaan 31.10.2021 mennessä! 


L-SP:n Mentorointiohjelma 2022

Mentorointiohjelman tavoitteena on tukea lippukuntien vapaaehtoisia ja piirin luottamushenkilöitä partioarjen isommissa ja pienemmissä asioissa. Mentorointi sopii hyvin esimerkiksi lippukunnanjohtajille, ohjelmajohtajille ja pestijohtajille, piirin ryhmien ja jaostojen puheenjohtajille & jäsenille sekä piirin projektien tekijöille. Mentorointiohjelmaan kuuluu henkilökohtaisten tapaamisten lisäksi neljä yhteistä tapaamista 30.1., 22.5., 4.9. ja 20.11.2022.

Mukaan mentorointiohjelmaan voi ilmoittautua Kuksan kautta 14.11.2021 mennessä.


Mitä mentorointi on?

Mentoroinnin tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea osallistujalle (aktori). Jokainen aktori saa oman mentorin, jonka kanssa tavataan säännöllisesti noin kerran kuukaudessa. Mentorointisuhteessa on kyse luottamuksellisesta ja avoimesta vuorovaikutussuhteesta, jossa molemmat oppivat toisiltaan. Kehittyminen tapahtuu kokemusten vaihdon, yhteisten pohdintojen ja asetettujen tavoitteiden avulla. Laita hyvä kiertämään ja saa ainutkertainen kokemus – hae rohkeasti mukaan!


Lähde mukaan jakamaan osaamistasi ja kokemustasi (Mentori)

Partiossa mentori ohjaa omalla osaamisellaan ja kokemuksellaan toisen vapaaehtoisen kehittymistä. Mentorin rooliin kuuluu tarjota olennaisia neuvoja, tietoja ja taitoja partioarkeen. Mentorin tehtävään voi kuulua myös rakentavan palautteen antaminen, tukeminen päätöksenteossa ja aktorin innostaminen. Mentoreille järjestetään koulutus mentorointiohjelman käynnistyessä.


Lisätietoja

Eveliina Virtanen, eveliina.virtanen@partio.fi, ja Outi Riikonen, outi.riikonen@partio.fi, Aikuis- ja luottisryhmä


Mentorointi SP:n nettisivuilla: https://www.partio.fi/lippukunnille/pestien-tuki/mentorointi/

Liitteet:
Tilaisuuteen voivat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.