Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter r.f.
Tapahtuma: FiSSc: Fortsättningskurs 2 i Första hjälpen - INHIBERAD
Ajankohta: 15.10.2022 - 16.10.2022
Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2022
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 15.9. norra Österbotten
Tapahtuman tyyppi: Ohjelmatoiminta - Koulutus
Ikäkausi:
Kuvaus:
Under fortsättningskursen i förstahjälpen får du fördjupa dina kunskaper. Utbildningen består av föreläsningar och praktiska övningar och är 16h lång. Efter avklarad utbildning får du ett intyg som är i kraft i 3 år.

OBS! Tidpunkten kan justeras beroende på när höstlovet 2022 infaller i de Österbottniska städerna och kommunerna.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Målgrupp: Spejarscouter (åldersgräns 13) och äldre som innehar ett i kraft varande intyg från första hjälpen 1/motsvarande utbildning.

Plats:
Kursen ordnas i Jakobstads/Kronoby-trakten

Hur tar vi oss dit: 
Klarnar då platsen klarnat.

Hur sover vi: 
Utgångspunkten är att deltagare sover hemma eller arrangerar sin övernattning på egen hand. Meddela i samband med anmälningen ifall du behöver hjälp med att ordna inkvartering.

Deltagaravgift: 60€ (i avgiften ingår intyget) (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.9.
(Minderåriga kursdeltagare anmäls av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med rätt kuksarättigheter.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Covid-19: Vi följer kontinuerligt med pandemiläget och gör justeringar i kurs- och evenemangsutbudet ifall det behövs. Vi strävar efter att arrangera alla evenemang som bara går att arrangera.

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.


Liitteet: