Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Tapahtuma: Partion iltateet: Erätauko lippukunnissa – Miten pitää rakentavaa keskustelukulttuuria yllä lippukunnassa?
Ajankohta: 13.06.2022 klo 20 - 13.06.2022 klo 21
Ilmoittautuminen päättyy: 25.04.2022
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Teams
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Iltateellä saat ideoita, kuinka Erätauko-keskustelumenetelmän oppeja voi hyödyntää lippukunnan keskustelukulttuurin parantamiseen. Tutustumme menetelmän keskiössä oleviin rakentavan keskustelun pelisääntöihin ja erilaisiin tapoihin pitää niitä mielessä kaikessa lippukunnan sisäisessä vuorovaikutuksessa.
 
Saat myös ideoita, millaisissa tilanteissa varsinaisen Erätauko-keskustelun järjestäminen voisi olla hyvä idea lippukunnassa.
 
Erätaukoa voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen syvempää ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana luottamuksen rakentamista, valmistelua, päätöksentekoa tai kun haluat tuoda erilaisia ihmisiä yhteen. Dialogissa tähdätään aiheen, toisten ihmisten tai itsen parempaan ymmärtämiseen, mutta ei yksimielisyyteen tai nopeisiin ratkaisuihin. Parhaimmillaan dialogissa syntyy ennalta-arvaamattomia oivalluksia ja uutta ajattelua.

Lisätietoja: Tiia Merenheimo, tiia.merenheimo@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2YyYjhhZmItOGQwMC00ZmI3LWE2ZTgtNjU3YjBiYWMyZDM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d
Liitteet: