Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Tapahtuma: Partion iltateet: Partiokamu-pesti käyttöön lippukunnassa
Ajankohta: 06.06.2022 klo 20 - 06.06.2022 klo 21
Ilmoittautuminen päättyy: 06.06.2022
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Teams
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Partiokamu on pestiinsä koulutettu vähintään samoajaikäinen partiolainen, joka on mukana ryhmätoiminnassa auttamassa ja tukemassa erityistä tukea tarvitsevaa lasta tai nuorta. Partiokamun pesti on nyt otettu valtakunnallisesti käyttöön. Tule iltateelle kuulemaan lisää ja tutustumaan Partiokamun pestiin.

Lisätietoja: Petra Valkonen, petra.valkonen@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTYxODIzYTktNjlmZS00NzY3LWExODAtYzIxNGJiODVlNjMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d
Liitteet: