Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Hämeen Partiopiiri ry
Järvi-Suomen Partiolaiset ry
Kymenlaakson Partiopiiri ry
Lapin Partiolaiset ry
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Pohjanmaan Partiolaiset ry
Pääkaupunkiseudun Partiolaiset ry
Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Uudenmaan Partiopiiri ry
Tapahtuma: Partion iltateet: WAGGGS:in johtamismalli
Ajankohta: 23.05.2022 klo 20 - 23.05.2022 klo 21
Ilmoittautuminen päättyy: 23.05.2022
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Teams
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Iltateellä kerrotaan, miten WAGGGS:in johtamismallista tehtyjä pelikortteja voidaan käyttää eri ikäisten partiojohtajien johtamiskoulutuksessa. Kuulet aikuisten kokemuksia Johtajatulilta ja lippukunnan johdon kokemuksia lippukunnan koulutuspäivältä. Entä miten pelikortit toimivat ROK:illa samoajilla?  

Lisätietoja: Katja Saarela, katja.saarela@partio.fi

Liity mukaan Teamsissa: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDE3OGM1YWMtM2E3My00YjFlLTkxODgtOWI2NWI1YTA2ZjQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%2236484401-1f39-4b4f-bd87-29a84f6795ae%22%7d
Liitteet: