Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter rf
Tapahtuma: FiSSc Grundutbildning för scoutledare som vandring; Del 1, 19.2, Del 2 (vandringsdelen) 18-21.5
Ajankohta: 19.02.2023 - 21.05.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 01.02.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast: 15.1. Plats: Del 1, 19.2, Jakobstad och Helsingfors, Del 2: 18-21.5 (vandringdelen), Isojärvi nationalpark
Tapahtuman tyyppi: Koulutustoiminta
Ikäkausi:
Kuvaus:
Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i vandringsformat kombinerar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare. 
Evenemangsledare fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Kurshelheten "Kårledare" ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar och en god kunskap i scoutprogrammets grunder.
Ledarskapsövningen: Vi rekommenderar att du utför ledarskapsövningen senast under terminen efter kursen (hösten 2023). 
Till modulen "Säker verksamhet i kåren" ingår kunskaper i första hjälpen. Ett smidigt sätt att införskaffa dessa är att delta i en första hjälpen kurs. Vi rekommenderar att du deltar i en första hjälpen -kurs under samma termin som utbildningen.
Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren.
Deltagaravgift: 90€

Kontakt: Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243
Anmälan: AnmälningsDL 15.1
Kursen arrangeras i samråd med SFV.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av myndigheternas rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi.

Liitteet: