Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter rf
Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Tapahtuma: FiSSc: Grundutbildning för scoutledare 15.9 - 17.9 och 24.11 -26.11, Tvåspråkig utbildning i samarbete med Lounais-Suomen Partiopiiri (LSP)
Ajankohta: 15.09.2023 - 26.11.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 31.05.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 31.5 (OBS! Avvikande anmälningsdatum). Plats: Mynämäki, Kumiruona
Tapahtuman tyyppi: Koulutustoiminta
Ikäkausi:
Kuvaus:


Grundutbildningen för scoutledare är en hörnsten i scoututbildningen. Utbildningen i traditionell form omfattar de två kurshelheterna Evenemangsledare och Kårledare samt den fristående modulen Ledarskapsövning. Du anmäler dig till båda kurshelheterna samtidigt.

Del 1, Evenemangsledare: 15-17.9 

Utbildningens första del fokuserar på olika kunskaper som är nödvändiga för evenemangsledaren; projekthantering, säkerhet och scoutledarskap. Under kursen kommer vi att fundera på hur man lägger upp en plan för ett evenemang och hur man följer upp planen mot ett lyckat evenemang. Evenemangets betydelse för kåren är enorm eftersom många är involverade och allas insats behövs. Kom och lär dig leda evenemang!

Del 2, Kårledare: 24-26.11

Utbildningens andra del ger dig grundläggande kunskaper i föreningsteknik, insikt i scoutingens värderingar och en god kunskap i scoutprogrammets grunder. Under kursen kommer vi att fundera på hur en kår ska ledas. I en kår finns ledare av alla de slag som förverkligar kårens verksamhet. Dessa behöver en bra ledare som lotsar dem mot ett gemensamt mål. Kom och lär dig leda en kår! 

Ledarskapsövningen: Ledarskapsövningen görs mellan kursveckosluten.

Till modulen "Säker verksamhet i kåren" ingår kunskaper i första hjälpen. Ett smidigt sätt att införskaffa dessa är att delta i en första hjälpen kurs. Vi rekommenderar att du deltar i en första hjälpen -kurs under samma termin som utbildningen.

Målgrupp: Kursen riktar sig till scoutledare dvs. personer som fyllt 22 år och till 18 år fyllda roverscouter som har ett eller snart kommer att ha ett ledaruppdrag i kåren.

Tvåspråkighet: Kursen är tvåspråkig (svenska och finska) vilket innebär att en del utbildningspass går mest på svenska med finska inslag och vice versa, allt utbildningsmaterial gås därmed inte igenom på båda språken.
Du behöver inte kunna tala det andra språket men det antas att du ska förstå sakinnehållet i det. 
 

DELTAGARAVGIFT: 90

KONTAKT: 
Utbildningskoordinator Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi / 050 430 3243

ANMÄLAN: AnmälningsDL 31.5 

Kursen arrangeras i samråd med SFV.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem 

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av myndigheternas rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi.Liitteet:
Tilaisuuteen voivat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.