Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter rf
Tapahtuma: FiSSc: Chefsutbildningar (kårchefs-, uppdragschefs- och programchefsutbildning) - INHIBERAD
Ajankohta: 20.10.2023 - 22.10.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast: 15.9.2023. Plats: Rosvik lägergård, Dragsvik
Tapahtuman tyyppi: Koulutustoiminta
Ikäkausi:
Kuvaus:

, Detta är utbildningen för kårens chefstrio; kårchefen, uppdragschefen och programchefen. Utbildningarna går parallellt.

Kårchefsutbildningen lär du dig att leda en registrerad förening. Vidare ger utbildningen bl.a. fördjupad kunskap i ledaregenskaper som behövs för att leda vuxna. 

Uppdragschefsutbildningen ger omfattande kunskap om hur du stöder vuxna frivilliga i kåren. Under utbildningen bekantar du dig även med scouternas utbildningssystem och med hur du leder vuxna.

Programchefsutbildningen ger omfattande information om att genomföra scoutprogrammet i kåren. Kursdeltagaren känner bl.a.  till innehållet i scoutprogrammet för de olika åldersgrupperna och kan tillämpa det i kårens verksamhet.

Målgrupp: Kårchefer, uppdragschefer och programchefer samt roverscouter och ledare som fungerar i liknande uppdrag (t.ex. vicekårchef, utbildningsansvarig, åldersgruppsansvarig etc.) eller är intresserade att fungera i ett sådant uppdrag.

Deltagaravgift: 40€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Förhandskrav: Scoutledarfullmakt

Information om tillgänglighet: Kontakta utbildnings-koordinatorn Heidi af Heurlin: heidi.afheurlin@scout.fi /   050 430 3243 i frågor som gäller kursens/evenemangets tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program ) 

Kursen arrangeras i samråd med SFV.

Vi beaktar pandemiläget bland annat genom att:
- uppmuntra scouter att delta i det evenemang som finns närmast dem (undantaget evenemang som FiSScAkademin och FiSScExplosionen)

- försöka koordinera transporter så att det i så hög grad som möjligt går att undvika resor med allmänna tåg och bussar (i de fall där sådana resor ändå måste göras uppmuntrar vi deltagare att använda munskydd).

- planera programmet så att så stor del som möjligt arrangeras utomhus, och så att det är möjligt att hålla distans till varandra i programmet.

- påminna alla deltagare och stabsmedlemmar att det är väldigt viktigt att bara komma på evenemanget om man är helt frisk.

- se till att det under hela evenemanget finns tillräckligt goda möjligheter till handhygien.

- på övernattningsevenemang erbjuder vi i mån av möjlighet deltagare att sova utomhus

- följa med myndigheternas rekommendationer och vid behov vidta ytterligare försiktighetsåtgärder eller inhibera evenemanget

Ifall händelser inhiberas på grund av myndigheternas rekommendationer eller ett för stort bortfall i staben så meddelas alla anmälda om saken och eventuella betalda deltagaravgifter betalas tillbaka. Informationen uppdateras också i händelsekalendern på scout.fi.

Liitteet:
Tilaisuuteen voivat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.