Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Tapahtuma: L-SP Retkeilykurssi (ET1)
Ajankohta: 03.03.2023 - 05.03.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 31.01.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Piirin eteläosa
Tapahtuman tyyppi: Ohjelmatoiminta - Koulutus
Ikäkausi:
Kuvaus:
Haluatko rautaisen osaamisen tavallisista retkitaidoista ja enemmän uskallusta lähteä retkeilemään itsenäisesti ja ryhmäsi kanssa? Jos vastasit kyllä, on retkeilykurssi juuri sinua varten!

Retkeilykurssilla perehdytään perusteellisesti perusteisiin: lähdet kurssilta tavallisimpien erätaitojen mestarina. Tavoitteenamme on innostaa retkeilemään ja viihtymään luonnossa. Kurssi on tarkoitettu tarpojille ja kaikille sitä vanhemmille ikäkausille - huomioithan kuitenkin myös syksyisin vain vaeltajille ja aikuisille järjestettävän retkeilykurssin. Retkeilykoulutus on validoitu, eli saat tästä halutessasi opintopisteytetyn kurssitodistuksen.

Hinta: 60 € / hlö


VIP 31.1.2023

Kurssin johtajat
Leevi Helle
Jani Söderlund, 0
456724146, jani.soderlund@partio.fiTapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit:


Hyvä olla

Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossajokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille onaktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtumantoimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, ettäensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikanaviestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta,häirinnästä ja syrjimisestä vapaa. Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksitapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa jajoka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin. 

Ruoka

Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdänumeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa jatiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa. Osallistujalla, jollaon herkkä tai heikentynyt makuaisti, on mahdollisuus maustaa oma ruokansa itse.

Lääkitys ja ensiapu

Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, joltasaa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensärauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensäkylmässä.

Näköaisti

Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit.Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Tapahtumassaei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai josjossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon. Opaskoiran voitarvittaessa ottaa mukaan.

Kuuloaisti

Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos seminaarienja muiden suurien kokousten tapahtumakuvauksessa on tieto siitä, onko tilassainduktiosilmukka.

Kieli

Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettäväämyös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Tapahtumaan voi osallistuauseammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, muttakeskusteluun voi osallistua myös ruotsin tai englannin kielellä. Osallistujanon mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen. Opasteissa,viitoissa ja ohjeissa on kuvia ja merkkejä erityisesti heikosti lukevien taisuomea osaamattomien tueksi. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielentulkin mukaan.

Katsomus

Hengellisen ohjelman aikana on tarjolla myös vaihtoehtoistauskonnotonta ohjelmaa. Tapahtuman aikana on mahdollisuus vetäytyä harjoittamaanomaa uskontoaan.

Markkinointi ja ilmoittautuminen

Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennenilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykötapahtumaan osallistumaan. Markkinoinnin yhteydessä kerrotaan, jos johonkin eipääse eli kerrotaan että tapahtumassa on portaat, tilassa on eläimiä, tapahtumaon puussa, tms.  Ilmoittautumisenyhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissamainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustellaerityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä. 

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää?

Jani Söderlund, 0456724146, jani.soderlund@partio.fi
Liitteet:
Tilaisuuteen voivat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.