Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Tapahtuma: L-SP Luottiskoulutus
Ajankohta: 11.03.2023 - 11.03.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 05.03.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Partiotoimisto, Turku
Tapahtuman tyyppi: Muu koulutus (ei johtaja- tai ohjelmakoulutus)
Ikäkausi:
Kuvaus:
Tämä koulutus on sinulle, uusi piiriluottis!

Luottiskoulutus on tarkoitettu sinulle aikuinen tai vaeltaja, joka olet aloittanut piiriluottiksena parin viime vuoden sisällä, etkä ole vielä käynyt koulutusta. Koulutus sisältää tietoa piirin organisaatiosta, ryhmistä, toimiston palveluista luottamushenkilöille sekä ajankohtaisia asioita tapahtumista, projekteista ja suunnitelmista. Osallistuminen koulutukseen on edellytys piiriluottiksena toimimiselle.

Huomaathan, että voit osallistua saman päivän aikana sekä luottiskoulutukseen että luottiksen viestintäkoulutukseen, sillä tapahtuma järjestetään heti luottiskoulutuksen perään.

Luottiksille ilmainen

VIP 5.3.

Aikuis- ja luottisryhmä, Lea Laaksonen, 050 552 4269, lea.laaksonen@partio.fi 
Tapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit: 

Hyvä olla 
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille,?että tapahtuma on?kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa 

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.   

Ruoka 
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.  

Raha 
Osallistujalle aiheutuva kokonaiskustannus on kohtuullinen.  

Liikkuminen 
Tapahtumapaikalle on mahdollisuus saapua julkisilla kulkuyhteyksillä, kimppakyydillä tai yhteiskuljetuksella. Tapahtumaympäristössä voi liikkua pyörätuolilla, sähkömopolla, rollaattorilla ja vastaavalla tai liikkumiseen saa apua. Portaista löytyy kaide, josta voi ottaa tukea. Sähköpyörätuolin, -mopon tai vastaavan lataamiseen on tarjolla sähköä.  

Hygienia 
Tapahtumapaikalla on sukupuolineutraali vessa.  

Lääkitys ja ensiapu 
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.  

Näköaisti 
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla. Tapahtumassa ei ole kirkkaita, välkkyviä tai voimakkaasti häikäiseviä valoja tai jos jossakin osuudessa on, niin niistä kerrotaan ennakkoon.  

Kuuloaisti 
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.  

Hajuaisti 
Tapahtuman osallistujia on kannustettu välttämään voimakkaiden hajusteiden käyttöä.  

Kieli 
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Tapahtumaan voi osallistua useammalla kielellä. Esimerkiksi tapahtuman ohjelma on suomenkielistä, mutta keskusteluun voi osallistua myös ruotsin- tai englanninkielellä.  

Katsomus
Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa. Ohjelma on sukupuolisensitiivistä (oletettu sukupuoli ei määritä esimerkiksi osallistujille tarjolla olevia ohjelmia tai rooleja).  

Markkinointi ja ilmoittautuminen 
Saavutettavuudesta on viestitty osana markkinointia ennen ilmoittautumisen alkamista, jotta osallistuja voi itse arvioida pystyykö tapahtumaan osallistumaan.  

Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.   

Keneltä voi tarvittaessa kysyä lisää 
Lea Laaksonen
Liitteet:
Tilaisuuteen voivat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.