Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Lounais-Suomen Partiopiiri ry
Tapahtuma: L-SP Mentorointiohjelman tapaaminen
Ajankohta: 06.05.2023 - 06.05.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 31.10.2022
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Turku
Tapahtuman tyyppi: Muu koulutus (ei johtaja- tai ohjelmakoulutus)
Ikäkausi:
Kuvaus:

Ota haltuun oma pestisi!

Ohjelman tavoitteena on antaa henkilökohtaista tukea lippukunnanjohtajille, ohjelmajohtajille ja pestijohtajille sekä piiriluottiksille. Jokainen osallistuja saa oman mentorin, jonka kanssa tavataan noin kerran kuukaudessa. Näiden tapaamisten lisäksi ohjelmaan kuuluu neljä yhteistä tapaamista 29.1., 6.5., 3.9. ja 19.11.2023. 

Aikuis- ja luottisryhmä, Outi Riikonen, 050 528 9445, outi.riikonen@partio.fi ja Eveliina Virtanen, 041 511 9922, eveliina.virtanen@partio.fiTapahtumassa huomioidaan seuraavat Helppo tulla -kriteerit: 

Hyvä olla 
Tapahtumaan on aktiivisesti rakennettu ilmapiiriä, jossa jokainen voi olla ja tulla hyväksytyksi omana itsenään. Osallistujille on aktiivisesti luotu edellytyksiä ystävystyä ja tuntea kuuluvansa joukkoon. Tapahtuman toimintatavat ohjeistetaan huolellisesti ja niin selkeästi, että ensikertalainenkin osaa toimia muiden mukana. Tapahtumaa ennen ja sen aikana viestitään tekijöille ja osallistujille, että tapahtuma on kiusaamisesta, häirinnästä ja syrjimisestä vapaa 

Tapahtumassa on nimetty henkilö (esimerkiksi tapahtuman johtaja tai turva-aikuinen), jolta voi kysyä apua, kertoa asiansa ja joka hoitaa esimerkiksi kiusaamis- tai häirintätapauksen jälkipuinnin.   

Ruoka 
Osallistujien ruokavaliot huomioidaan ja niistä ei tehdä numeroa. Allergiat huomioidaan ruoan valmistuksessa, tarjoilussa ja tiskauksessa sekä ruoka-aineita sisältävissä ohjelmissa.  

Lääkitys ja ensiapu 
Tapahtumassa on ensiaputarvikkeita ja ensiapuvastaava, jolta saa tarvittaessa apua. Osallistuja voi tapahtuman aikana lääkitä itsensä rauhassa ja kiireettä. Osallistuja voi tarvittaessa säilyttää lääkkeensä kylmässä.  

Näköaisti 
Heijastettavissa esityksissä on selkeät fontit ja värit. Esitysten kuvat ja tekstit kerrotaan tarvittaessa myös sanallisesti. Sisätiloissa ja kulkureiteillä on riittävä valaistus tai lisävalaistusta saatavilla.  

Kuuloaisti 
Melutaso pysyy suurimmaksi osaksi alle 80 desibelissä. Jos äänenvoimakkuus on tilapäisesti suurempi, siitä kerrotaan ennakkoon ja osallistujille tarjotaan korvatulppia.  

Kieli 
Tapahtumassa käytetty kieli ja viestintä on ymmärrettävää myös heille, jotka eivät tunne partioslangia. Osallistuja voi ottaa viittoma- tai muun kielen tulkin mukaan. Osallistujan on mahdollista tutustua ohjelmaan ja sen soveltuvuuteen etukäteen.  

Katsomus 
Tapahtumasta ja sen aktiviteeteista on tehty kuvaus, joka kertoo kenelle tapahtuma ja aktiviteetit sopivat. Jos tapahtumaan liittyy materiaalia, johon osallistujien toivotaan perehtyvän, materiaali toimitetaan hyvissä ajoin. Tapahtumaan on luotu ilmapiiri, jossa on helppo esittää tarkentavia kysymyksiä ja pyytää lisätietoa.  

Markkinointi ja ilmoittautuminen 
Ilmoittautumisen yhteydessä kysytään osallistujien mahdollisista erityistarpeista. Ilmoittautumistiedoissa mainitaan henkilö tai taho, jonka kanssa ilmoittautuja voi keskustella erityistarpeen huomioimisesta ja sopia tarvittavista järjestelyistä.   

Digitaalinen saavutettavuus 
Kieli on ymmärrettävää ja kappaleet lyhyitä. Linkkitekstit kertovat linkin kohteesta. Nettisivu tai sovellus toimii kaikilla tavanomaisilla laitteilla ja selaimilla.  

Liitteet:
Tilaisuuteen voivat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.