Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter rf
Tapahtuma: FiSSc: UteVandring
Ajankohta: 29.09.2023 - 01.10.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 31.08.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 31.8. Helvetinjärvi
Tapahtuman tyyppi: Ohjelmatoiminta - Koulutus
Ikäkausi:
Kuvaus:
Vilken är den bästa rutten och hur skall man äta gott men ändå inte bära med sig hela kylskåpet? Dessa och många andra frågor får du svar på under veckoslutet. Kursen ger dig kunskaper i vildmarksteknik och idéer och färdigheter för att själv planera hajker och kortare vandringar för kåren. Och förutom de praktiska kunskaperna skapas en bra stämning och du får ha roligt! UteVandringskursen erbjuds vartannat år.

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Kursen riktar sig främst till explorerscouter som gått UteVinter eller innehar motsvarande färdigheter samt till andra personer i 15-17 års ålder (du behöver alltså inte vara scout), men äldre scouter och ledare (samt övriga personer som fyllt 18) är också välkomna

Plats: Kursen ordnas i Helvetinjärvi nationalpark.

Hur tar vi oss dit:
Deltagarna tar sig till kursen själva. Samåkning koordineras i mån av möjlighet.

Hur sover vi: 
Vi sover i vandringstält på nationalparkens tältplatser.

Deltagaravgift: 30€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.6. --> Anmälningstiden förlängd till 31.8. Lediga platser delas ut i anmälningsornding.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: UteVandring är en kurs där vi spenderar hela kursen utomhus och vandrar i skog och mark, vi övernattar i vandringstält. Möjligheterna att upprätthålla grundläggande hygien (handtvätt, tandtvätt etc) tryggas, men möjlighet att till exempel duscha eller gå på vattentoalett finns inte. Maten tillagas av deltagarna själva i mindre grupper. Matallergier och dieter beaktas och alla deltagare får näringsrik kost av god kvalitet.

Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.
Liitteet: