Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter r.f.
Tapahtuma: FiSSc: Sekondkurs
Ajankohta: 02.05.2023 - 08.05.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 15.04.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 15.4. Utbildningen är digital.
Tapahtuman tyyppi: Ohjelmatoiminta - Koulutus
Ikäkausi:
Kuvaus:
Sekondkursen är en relativt ny utbildning som placerar sig mellan båtförarkursen och skepparkurs 1 på skepparutbildningsstigen. Kursen ersätter alltså den tidigare skärgårdsskepparkursen. På kursen får du fördjupa dina kunskaper i navigation, båthantering och skepparskap. 

Detta är kursens teoridel som ordnas digitalt. Kursen består också av en praktikdel som ordnas i kåren (eller grannkåren). 

Kursen ordnas tisdag 2.5, torsdag 4.5 och måndag 8.5 på kvällen.
(Datumen kan eventuellt ännu justeras, men det sker i så fall i samråd med de anmälda)

Kursen/evenemanget arrangeras i samråd med SFV:sstudiecentral.

Målgrupp: Explorerscouter, roverscouter och ledare som innehar övningscertifikat. 

Plats: Kursen är digital.

Deltagaravgift: 15€ 
Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.4. 
(Minderåriga kursdeltagare anmäls av vårdnadshavaren eller av en ledare i kåren med rätt kuksarättigheter.)

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kursen är digital, och du kan därmed delta i den varifrån som helst, förutsatt att du har internetuppkoppling och en ändamålsenlig apparat att delta med.
Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )


Rätt att göra ändringar: FiSSc förbehåller sigrätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haftrimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göraförändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov ochefter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar ievenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSScinhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiskaföljderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs, och ifalldeltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär ocksåansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall därenskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttatstill en tidpunkt som inte passar dem.


Liitteet: