Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter rf
Tapahtuma: FiSSc: Skepparkurs, praktikseglats
Ajankohta: 29.09.2023 - 01.10.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 15.09.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 15.9. s/y Navigator på rutten Helsingfors-Lovisa
Tapahtuman tyyppi: Ohjelmatoiminta - Koulutus
Ikäkausi:
Kuvaus:
Skepparkurs en består av två teoriveckoslut och en praktikdel. På kursen går vi igenom ämnen som hör till scoutskepparskapet samt bekantar oss med båttekniska frågor som en högsjöskeppare skall behärska och övar våra färdigheter ombord. 

Du måste inte gå praktikdelen samma år som du går teorin.

Just denna kurs skulle egentliga ha ordnats 18-21.5, men flyttades till hösten på grund av strul med arrangemangen.

Målgrupp: På praktikdelen av kursen kan du delta ifall du har gått Skepparkursens teoridel. 

Plats: Kursen ordnas ombord på s/y Navigator (vid behov också andra scoutbåtar) med rutten Helsingfors-Lovisa.

Deltagaravgift: 60€ (Deltagare kan ansöka om reseunderstöd.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.
Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: https://ansokan.scout.fi/fisscstipendier/

Anmäl dig senast 15.9.

Kontaktperson:
programkoordinator Gunilla Edelmann: gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila och övernattning, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program )

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.
Liitteet: