Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Tapahtuma: E-KP Partiojohtajaperuskurssi 18.8.2023 - 1.10.2023
Ajankohta: 18.08.2023 - 01.10.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 01.08.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Lappeenranta
Tapahtuman tyyppi: Koulutustoiminta
Ikäkausi:
Kuvaus: Partiojohtajaperuskoulutus eli PJPK on Suomen Partiolaiset ry:n johtamiskoulutusta. Koulutuksessa perehdytään partiotoiminnan ja projektien johtamiseen, partioliikkeen periaatteisiin, toimintatapoihin ja turvallisuuteen. Koulutukseen kuuluu kouluttautujan toteuttama ja raportoima johtamistehtävä, jonka aikana hän johtaa muita aikuisia tapahtuman toteuttamiseksi, sekä maastoyöpyminen, jonka avulla kerrataan perusretkeilytaitoja. Koulutuksen suoritettuaan kouluttautuja voi hakea valtakirjaa, joka on edellytys tietyissä partiotehtävissä toimimiselle.

Vuoden 2023 koulutus koostuu

  • aloitus- ja päätöskeskustelusta,
  • ennakko- ja välitehtävistä,
  • kahdesta koulutusviikonlopusta (18.-20.8. ja 29.9.-1.10.),
  • johtamisharjoituksesta, joka toteutetaan omassa lippukunnassa, ja
  • johtamisharjoituksen raportoimisesta.

Koulutus on tarkoitettu kaikille 18 vuotta täyttäneille (täyttää vuoden 2023 aikana) partiolaisille, erityisesti johtajapesteissä toimiville tai niissä aloittaville. Esitietovaatimuksena koulutukselle on Tervetuloa partioon -koulutus tai käytännössä opitut partion perustiedot ja perusretkeilytaidot.

Koulutuksen hinta on 120 €.

Ilmoittautuminen päättyy 1.8.2023.

Lisätietoja: Otto Turunen / otto.turunen(a)partio.fi
Liitteet:
Tilaisuuteen voivat osallistua vain jäsenmaksunsa maksaneet jäsenet.