Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry
Tapahtuma: Etelä-Karjalan Partiolaiset ry - Syyskokous 2023
Ajankohta: 19.11.2023 - 19.11.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 19.11.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Joutseno-talo - Kesolantie 1, 54100 Joutseno
Tapahtuman tyyppi: Vuosikokous (Syys- tai kevätkokous)
Ikäkausi:
Kuvaus: Tervetuloa piirin syyskokoukseen!

Syyskokouksen tehtävänä on:
 1. Valita kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri. 
 2. Todeta kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus. 
 3. Valita kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 
 4. Valita kaksi ääntenlaskijaa. 
 5. Hyväksyä toimintasuunnitelma seuraavaa vuotta varten. 
 6. Hyväksyä talousarvio seuraavaa vuotta varten. 
 7. Valita erovuoroisen hallituksen puheenjohtajan tilalle puheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. 
 8. Valita erovuoroisen hallituksen varapuheenjohtajan tilalle varapuheenjohtaja kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. 
 9. Vahvistaa hallituksen jäsenten lukumäärä seuraavaksi toimikaudeksi. 
 10. Valita erovuoroisten hallituksen jäsenten tilalle hallituksen jäsenet kahdeksi toimikaudeksi kerrallaan. 
 11. Valita piirin partioneuvos ja hänelle 1. ja 2. varaneuvos seuraavaksi toimikaudeksi Suomen Partiolaiset ry – Finlands Scouter rf:n partioneuvostoon. 
 12. Valita edustajat Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry:n muihin kokouksiin. Kokous voi valtuuttaa piirin hallituksen tekemään valinnan tai valtuuttaa piirihallituksen täydentämään edustajia. 
 13. Valita yksi tilintarkastaja ja yksi toiminnantarkastaja, ja heidän varahenkilönsä seuraavaksi tilikaudeksi. 
 14. Käsitellä hallituksen ja jäsenten esittämät, kokouskutsussa mainitut asiat..
Kokouksissa käsiteltäväksi halutut ehdotukset on toimitettava hallitukselle, kevätkokoukseen 31.1. ja syyskokoukseen 31.8. mennessä, huomioon ottaen yhdistyslain 24 §:n määräykset. 

Tervetuloa

Piirihallitus
Liitteet: