Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter rf
Tapahtuma: FiSSc: Seglingskurs för roverscouter och ledare - Inhiberad
Ajankohta: 09.06.2023 - 11.06.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 15.04.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 15.4, s/y Navigator, Helsingfors-Helsingfors
Tapahtuman tyyppi: Purjehdus
Ikäkausi:
Kuvaus:

Seglingskursen för roverscouter och ledare är tyvärr inhiberad.

Du lär dig grunderna i segling genom lite teori och mycket praktik. Efter seglatsen behärskar du seglingens grunder och har tillräckligt med kunskap för att fungera som besättningsmedlem till sjöss. Du blir inspirerad att under kommande sommar segla med grannkårens båtar eller delta i seglatser ombord på s/y Navigator. Vad sägs om en kopp kaffe på däck då solen går upp, segling ute på öppet hav, spaning efter fyrar vid horisonten och ett kvällsdopp i ett varmt sommarregn? Seglatsen är en minnesvärd upptäcktsresa helt enkelt. Ta chansen, du kommer inte ångra dig!

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Roverscouter och ledare som har begränsad eller ingen seglingskunskap sedan tidigare.

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start och avslut i Helsingfors.

Hur tar vi oss dit: Navigators hemhamn i Helsingfors är på Björkholmen, Drumsö, dit du kan ta dig med kollektivtrafik.

Hur sover vi? Vi sover ombord på båten i en hamn.

Deltagaravgift: 44 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4.

TIPS: Kom också jättegärna med på ett Navigatortalko i april eller maj och bekanta dig med båten på förhand och hjälp till att sätta båten i skick inför säsongen.
Mer info om kommande Navigatortalkon 

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Liitteet: