Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter rf
Tapahtuma: FiSSc: Offshoreseglats
Ajankohta: 26.06.2023 - 05.07.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 15.06.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 20.5, s/y Navigator, Helsingfors-Åbo
Tapahtuman tyyppi: Purjehdus
Ikäkausi:
Kuvaus:

Sugen på att segla offshore med s/y Navigator? Du får bekanta dig med navigering på öppet hav under dygnets ljusa och mörka timmar, segeltrimning och ett liv ombord på segelbåt utan att ta i land. Känns det som en kul utmaning för dig?

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. Du ska ha seglat en del, gärna flera lite längre seglatser, vara bekant med de mest centrala seglingstermerna och kunna grundläggande navigation.

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start i Helsingfors och avslut i Åbo (Rutten är justerad från den ursprungligen meddelade Helsingfors-Hangö). 

Hur tar vi oss dit: Navigators hemhamn i Helsingfors är på Björkholmen, Drumsö, dit du kan ta dig med kollektivtrafik. Från Hangö går det också bra att ta sig med allmänna transportmedel.

Hur sover vi? Under offshoreseglatser är det mestadels segling dygnet runt som gäller, så vi sover i skift ombord på båten.

Deltagaravgift: 220€ € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4. --> anmälningstiden förlängd till 20.5. Lediga platser delas ut i anmälningsordning.

TIPS: Kom också jättegärna med på ett Navigatortalko i april eller maj och bekanta dig med båten på förhand och hjälp till att sätta båten i skick inför säsongen.

Mer info om kommande Navigatortalkon


Kontaktperson:
 programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Liitteet: