Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter r.f.
Tapahtuma: FiSSc: Kustseglats
Ajankohta: 06.07.2023 - 12.07.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 15.04.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 15.4, s/y Navigator, Hangö-Åbo
Tapahtuman tyyppi: Purjehdus
Ikäkausi:
Kuvaus:

Den här seglatsen bjuder på lite mer segling och du får upptäcka kuster lite längre bort! Seglatsen innehåller både övernattningar i hamn och segling dygnet runt. Du får lära dig mer om segling, hitta styrkor hos dig själv, träffa nya människor och uppleva fiilisen i det sammansvetsade gäng som besättningen blir. 

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Seglatsen riktar sig främst till explorerscouter och roverscouter, men också äldre ledare är välkomna. Du bör ha seglat en del i skärgårds- eller kustområden tidigare och bör ha deltagit i minst en seglats med övernattning.

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start i Hangö och avslut i Åbo. 

Hur tar vi oss dit: Du kan ta dig till Åbo och från Hangö med allmänna transportmedel.

Hur sover vi? Vi kommer att övernatta ombord på båten; både i hamnar och vid segling dygnet runt, då vi sover i skift.

Deltagaravgift: 154 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4.


TIPS: 
Kom också jättegärna med på ett Navigatortalko i april eller maj och bekanta dig med båten på förhand och hjälp till att sätta båten i skick inför säsongen.

Mer info om kommande Navigatortalkon 

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Liitteet: