Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter r.f.
Tapahtuma: FiSSc: Gourmetseglats
Ajankohta: 13.07.2023 - 16.07.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 15.04.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Anmälning senast 15.4, s/y Navigator, Åbo-Åbo
Tapahtuman tyyppi: Purjehdus
Ikäkausi:
Kuvaus:

Gourmetseglatsen är en seglats för dig som redan har en viss seglingskunskap, som vill få en chans att komma ut en sväng på havet med s/y Navigator några dagar och få en glimt av hav och vind och vågor. Eftersom du redan kan kommandona ombord, kan navigera mellan kobbarna och vet vilket skot du ska dra i då det ska göras slag så hinner du också fokusera på att laga god seglatsmat tillsammans med resten av besättningen; testa på olika recept och fundera på hur man kan piffa upp seglatsmaten.

Seglatsen arrangeras i samråd med SFV:s studiecentral.

Målgrupp och förhandskrav: Explorer och roverscouter samt ledare som redan har en viss seglingsvana. (Seglatsen är inte krävande, men huvudfokus kommer inte att vara på seglingsutbildning)

Plats: seglatsen ordnas på s/y Navigator med start och avslut i Åbo. 

Hur tar vi oss dit: Du kan ta dig till och från Åbo med allmänna transportmedel.

Hur sover vi? Vi sover antagligen ombord på båten i en hamn. Rutt och program kan till viss del anpassas enligt deltagarnas önskemål.

Deltagaravgift: 88 € (Reseunderstöd utbetalas inte.)

Det finns möjlighet att ansöka om stipendier ifall du behöver ekonomiskt stöd för deltagaravgift och/eller resekostnader och inte kan få understöd av kåren.

Info om FiSSc:s stipendier hittar du på: http://ansokan.scout.webbhuset.fi/fisscstipendier/

Anmälning senast 15.4.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Information om tillgänglighet: Kontakta programkoordinator Gunilla Edelmann (gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081) i frågor som gäller kursens tillgänglighet (trivsel, mat, pengar, att röra sig, hygien, vila, mediciner och första hjälpen, synsinnet, hörselsinnet, luktsinnet, språk, åskådning, program)

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.

Liitteet: