Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Finlands Svenska Scouter r.f.
Tapahtuma: FiSSc: På rätt köl
Ajankohta: 26.07.2023 - 26.07.2023
Ilmoittautuminen päättyy: 15.04.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: Havet utanför Kimitoön
Tapahtuman tyyppi: Ohjelmatoiminta - Kilpailut
Ikäkausi:
Kuvaus:
På rätt köl är en tävling för kårsegelbåtlag. Tävlingen går ut på att segla mellan olika stationer och lösa kontrollerna på dem. (På rätt köl arrangeras i samband med större finlandssvenska scoutläger och scout-eskadrar, denna gång då i samband med lägret Nothamn.)

Plats: På rätt köl ordnas på vattnen utanför Kimitoön och avslutas vid sjöscoutlägret Nothamns lägerområde.

Målgrupp: båtlag bestående av spejarscouter, explorerscouter, roverscouter och äldre ledare ombord på kårens egna båtar (eller enligt överenskommelse med grannkåren på deras båt).

Deltagaravgift: 40€ för små båtlag (upp till 4 pers), 50€ för stora (fler än 4 pers)

Anmälningen sker under våren 2023; anvisningar och direktiv publiceras senast i mars.

Kontaktperson: programkoordinator Gunilla Edelmann:gunilla.edelmann@scout.fi / 050 540 5081

Rätt att göra förändringar: FiSSc förbehåller sig rätten att vid behov (till exempel ifall av hinder som FiSSc inte har haft rimliga möjligheter att påverka; till exempel rådande pandemiläge) göra förändringar i evenemangets förverkligande. FiSSc har rätt att vid behov och efter omdöme inhibera eller avbryta evenemanget, eller göra förändringar i evenemangets innehåll, form, tidpunkt, längd och/eller plats. Ifall FiSSc inhiberar detta evenemang bär FiSSc ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för evenemanget. Ingen deltagaravgift uppbärs i så fall, och ifall deltagaravgift redan uppburits återbetalas den i sin helhet. FiSSc bär också ansvaret för de eventuella ekonomiska följderna för detta evenemang i fall där enskilda deltagare annullerar sitt deltagande på grund av att evenemanget flyttats till en tidpunkt som inte passar dem.
Liitteet: