Tapahtuman tiedot

        
 
 
Järjestäjät: Hämeen Partiopiiri ry
Tapahtuma: HP Oriveden alue -aluetapaaminen
Ajankohta: 19.02.2023 klo 15.00 - 19.02.2023 klo 17.00
Ilmoittautuminen päättyy: 17.02.2023
Jälki-ilmoittautuminen
voimassa
:
Paikka: TEAMS https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NWIyNjNiNWItYmQ5Mi00N2ZjLTlkODEtMTk4ZTk3MzNlYTMy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%224721e731-b843-4f2d-9db0-d98197eeca06%22%2c%22Oid%22%3a%22c7ac6bb8-8359-4ad4-bedb-60447a6a24db%22%7d Koulumäentie 13, 36660 Laitikkala.
Tapahtuman tyyppi: Muu tapahtuma
Ikäkausi:
Kuvaus: Lippukuntien johtajistolle tarkoitettu vertaistukitapaaminen järjestetään kaksi kertaa vuodessa alueen järjestökoordinaattorin johdolla.
Liitteet: