Kata Jouhki - matka-apuraha-anomus

        

Hakemuksen tiedot

Organisaatio: Suomen Partiolaiset - Finlands Scouter ry
Hakuaika alkaa: 1.2.2019
Hakuaika paattyy: 31.12.2050
Lisätietoja:
 • kansainväliseen koulutustilaisuuteen osallistuvalle partiolaiselle
 • jossain kansainvälisessä tilaisuudessa johtajatehtävissä olevalle partiolaiselle
 • johonkin huomattavaan kansainväliseen partiokokoukseen osallistuvalle
 • yksittäiset partiolaiset, jotka eivät kuulu ryhmämatkaan
 • partiokotiin vapaaehtoistyöhön lähtevät partiolaiset

Osallistujien tulee olla 17 vuotta täyttäneitä partiolaisia. Hakemukset osoitetaan Partiosäätiön hallitukselle.

Kata Jouhkin rahaston apurahoja ei myönnetä suomalaisen ryhmän matkanjohtajana toimiville eikä ryhmämatkalle osallistuville.


Lisätiedot kysymykseen säätiön lähipiiriin kuulumisesta:

Säätiölain 1 luvun 8 §:ssä tarkoitetaan seuraavaa lähipiirillä:

8 § Lähipiiri

Säätiön lähipiiriin kuuluvat:

 1. säätiön perustaja ja säätiössä määräysvaltaa käyttävä ihminen, yhteisö ja säätiö sekä näiden tai säätiön tytäryhteisö ja -säätiö
 2. säätiön ja 1 kohdassa tarkoitetun yhteisön ja säätiön hallituksen ja hallintoneuvoston jäsen ja varajäsen, toimitusjohtaja ja tämän sijainen, vastuunalainen yhtiömies ja tilintarkastaja
 3. säätiön asiamies ja muu henkilö, joka osallistuu säätiön johtamiseen
 4. 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen perheenjäsen
 5. 1—3 kohdassa tarkoitetun ihmisen muu lähisukulainen
 6. 1—5 kohdassa tarkoitetun ihmisen tai yhdessä toimivien ihmisten määräysvallassa oleva yhteisö ja säätiö.

Perheenjäsenellä tarkoitetaan tässä laissa aviopuolisoa ja avopuolisoa, omaa ja puolison lasta ja tämän puolisoa ja jälkeläistä sekä omaa ja puolison vanhempaa, isovanhempaa ja tämän vanhempaa.

Muulla lähisukulaisella tarkoitetaan tässä laissa 1 momentin 1—3 kohdassa ja 2 momentissa tarkoitetun ihmisen sisarusta ja sisar- ja velipuolta ja tämän aviopuolisoa ja avopuolisoa sekä tässä momentissa tarkoitetun lasta ja lapsen jälkeläistä, vanhempaa ja isovanhempaa.

Tytäryhteisöllä ja -säätiöllä tarkoitetaan kirjanpitolain (1336/1997) 1 luvun 6 §:ssä tarkoitettua tytäryritystä ja määräysvallalla tarkoitetaan mainitun luvun 5 §:ää vastaavaa määräysvaltaa yhteisössä tai säätiössä.
Sukunimi *
Etunimi *
Partionimi (Lempinimi)
Titteli
Katuosoite *
Lisäosoite
Postinumero *  
Postitoimipaikka *
Kotikunta *
Maa, jos muu kuin Suomi
Sukupuoli*
Syntymäaika*
(muodossa pp.kk.vvvv)
Puhelinnumero *
Sähköposti*

Kysymykset

Tilaisuus, johon osallistun 
Matkan / kurssin ajankohta 
Matkustustapa 
Matkakulut (€) 
Kulut yhteensä (€) 
Osanottomaksut (€) 
Anotaan (€) 
Pankkiyhteys *
Saatko avustusta muualta / mistä? 
Lyhyt perustelu anomukseen *
Oletko säätiölaissa mainitun lähipiiriin (ks. lisätietoja-kohta yllä) kuuluvan henkilön perheenjäsen tai lähisukulainen? *
Vakuutan antamani tiedot oikeiksi *
Tietojani saa käyttää partiotoiminnassa *
Liitetiedostot