Meddelande om olycksfall ombord på scoutbåt

        

Hakemuksen tiedot

Organisaatio: Finlands Svenska Scouter rf
Hakuaika alkaa: 1.1.2024
Hakuaika paattyy: 31.12.2050
Lisätietoja:

FiSSc:s sjöråd samlar information om risksituationer som skett till sjöss i sjöscoutverksamhet. Sådana situationer är olyckssituationer, farosituationer och andra säkerhetsobservationer, som att apparater gått sönder eller olika nära ögat-situationer.

Mer info om sjösäkerhet i säkerhetsdirektiven för scoutverksamhet till sjöss.

Med denna blankett kan kåren meddela sjörådet om olyckor som skett ombord på en scoutbåt/under en scoutseglats.

Sukunimi *
Etunimi *
Partionimi (Lempinimi)
Titteli
Katuosoite *
Lisäosoite
Postinumero *  
Postitoimipaikka *
Kotikunta *
Maa
Sukupuoli*
Syntymäaika*
(muodossa pp.kk.vvvv)
Puhelinnumero *
Sähköposti*

Kysymykset

Anmälaren är Anmälningen gäller 


Båtens namn *
Båttyp *


Tidpunkt för händelsen eller observationen *
Plats (så noggrant som möjligt) *
Förhållandena (så noggrant som möjligt) * (t.ex. väder, vindriktning och -styrka, våghöjd, ljus, sikt, tid på dygnet...)
Båtens läge *

Beskrivning av situationen *
Åtgärder som har tagits samt nuläget *
Uppkomna skador på båt, material eller person *
Vad lärde ni er av händelsen? *
Eventuella övriga båtar som var inblandade i situationen 
Eventuellt övrigt att notera 
Informationen som getts får sparas och användas anonymt för statistik och utbildning. *