Jäseniä peruskirjatyöryhmään

        
Pesti: SP-FS, Hallituksen alainen projekti, tekijä
Hakuaika alkaa: 8.12.2018
Hakuaika paattyy: 20.12.2018
Lisätietoja:
Yleiskuvaus:
Peruskirja-työryhmä toteuttaa syksyn 2018 jäsenkokouksen päätöstä ja valmistelee uuden peruskirjaehdotuksen vuoden 2020 jäsenkokoukselle. Työryhmä vastaa peruskirjaprosessin suunnittelusta, koko partiokentän osallistamisesta projektiin (mm. työpajoja ympäri Suomea), peruskirjan kirjoitustyöstä sekä dialogista maailmajärjestöjen kanssa. Työryhmä työskentelee Suomen Partiolaisten hallituksen alaisuudessa. Työryhmän koko on noin 6-10 henkilöä.

Työryhmän työskentelyn pohjana on vuosina 2017-2018 käyty arvokeskustelu ja arvotyöryhmän tekemä raportti toimenpide-ehdotuksineen. Työryhmä huomioi kaksikielisyyden (suomi ja ruotsi) koko prosessissa. Peruskirjaprosessi edistää rakentavan ja kunnioittavan keskustelun kulttuuria partioliikkeessä. Uusi peruskirja lisää partion avoimuutta ja moninaisuutta. Tavoitteena on peruskirja, johon yhä useampi nykyinen ja tuleva partiolainen voi sitoutua.

Pestiin on mahdollista hakea 20.12. saakka, mutta aloitamme pestaushaastattelut jo 16.12. jälkeen. Valinnat ryhmään tehdään ennen joulua. Haethan siis mahdollisimman nopeasti jotta valitsijoilla on hyvin aikaa perehtyä hakemukseesi ja jotta ryhmä pääsee hyvään vautiin jo tammikuun alussa. 
Pestivaatimukset:

Jokaisen työryhmän jäsenen on sitouduttava jäsenkokouksen päätökseen. Odotamme sinulta mahdollisuutta käyttää aikaasi intensiiviseen prosessiin tammikuun 2019 alusta vuoden 2020 loppuun asti. Kiihkeimmillään projektia tehdään vuoden 2019 aikana. Vahvin partiotaustasi voi olla niin lippukunta-, piiri- kuin keskusjärjestötasollakin. Sinulla on kykyä käydä diplomaattista, avointa ja useita näkökulmia huomioivaa keskustelua. 


Haemme projektiryhmään erityisesti osaamista seuraavissa asioissa (sinulla ei tarvitse olla vahvuuksia kaikilla alueilla, mutta useamman osa-alueen hallitseminen on eduksi):

  • Työpajojen suunnittelu ja fasilitointi (30-100 osallistujaa)
  • Erinomaiset suomen-, ruotsin- ja/tai englanninkieliset kirjoitustaidot, innostus tehdä kirjoitustyötä (ja käännöstyötä)
  • Kaksikielisyyden huomioiminen projektissa
  • Projektijohtaminen, mm aikataulutus, seuranta ja riskianalyysien tekeminen
  • Tuntemus partiotoiminnasta eri puolilla Suomea
  • Ymmärrys katsomuskasvatuksesta partiossa sekä hengellisyyteen ja uskontoon liittyvästä terminologiasta
  • Viestintä koko partiokentälle ymmärrettävästi, osallistavasti ja monikanavaisesti
  • Valmius matkustaa Suomessa 5-10 viikonloppua kevään 2019 aikana
Kerro hakemuksesi perusteluissa mitä osaamista toisit peruskirjaryhmään.
Sukunimi *
Etunimi *
Partionimi (Lempinimi)
Titteli
Katuosoite *
Postinumero *  
Postitoimipaikka *
Maa, jos muu kuin Suomi
Sukupuoli *
Syntymäaika *
(muodossa pp.kk.vvvv)
Klikkaa kalenteria ja valitse päivämäärä
Puhelinnumero *
Sähköposti *

Perustelut