Najs 2020 teammedlem för Spelet, i materialprogrammet i programdalen Eureka

        
Pesti: Teammedlem
Hakuaika alkaa: 17.1.2020
Hakuaika paattyy: 31.3.2020
Lisätietoja:
Yleiskuvaus:

Uppdraget går ut på att utveckla och medverka i skappande och genomförandet ett brädspel med temat hållbar och etisk produktion av kläder. Spelet ska på ett underhållande sätt lära ut om de globala aspekterna i klädproduktion till scouter från olika åldersgrupper. Som teammedlem är du delaktig i planerandet och förberedelserna av brädspelet och medverkar under lägret i genomförandet av spelet.

Före lägret kan du bidra i planeringsarbetet och deltar på möten med ditt team. Dit fokusområde är att medverka i planeringen och förbereda spelet.?Under lägret är du med för att instruera och dra spelet i programdalen Eureka, som del av materialprogrammet. Du är del av ett team och arbetar aktivt för att genomföra det planerade programmet.

Uppdragets längd: 01/2020-09/2020

Stöd i uppdraget: Nikolas Sanila, programdalschef.

Uppdraget ansöks via uppdragsbörsen. Frågor kan riktas till Nikolas Sanila, 044-2526368, nikolas.sanila(at)partio.fi

Pestivaatimukset:
Sukunimi *
Etunimi *
Partionimi (Lempinimi)
Titteli
Katuosoite *
Postinumero *  
Postitoimipaikka *
Maa
Sukupuoli *
Syntymäaika *
(muodossa pp.kk.vvvv)
Klikkaa kalenteria ja valitse päivämäärä
Puhelinnumero *
Sähköposti *

Perustelut
Får man publicera dina kontaktuppgifter till lägerorganisationen för utskick av information? *